Close

Příspěvky

Vycházka podzimní přírodou

Září 14, 2018 Příspěvky

vycházka do přírody

V pátek 4. září jsme se společně, celá naše škola, vydali na plánovanou podzimní vycházku. Cílem našeho putování po okolí města Kojetína bylo poznávání přírodních krás, pozorování změn v podzimní přírodě, na zahrádkách a v polích. Také jsme společně poznávali a pojmenovávali stromy, [klikněte zde…]

Co dělat

Červen 28, 2018 Příspěvky

přenos zraněného

Dne 28. června 2018 proběhl na naší základní škole projektový den a projektové vyučování s názvem „Co dělat“ (člověk za mimořádných událostí).  V přípravném období se nejprve žáci seznámili s typy  rizikových situací, jejich řešením a s chováním při vyhlášení evakuace obyvatelstva. Následně zhlédli [klikněte zde…]

Zábavné odpoledne pro žáky

Červen 28, 2018 Příspěvky

výrobky

  Dne 26. 6. 2018 se na naší škole uskutečnilo zábavné odpoledne pro žáky. Žáci se nejprve občerstvili. Paní učitelky a asistentky pro ně připravili odpolední občerstvení – polévku a výborný višňový koláč. Pak se zúčastnili dovednostní dílničky, ve které vyráběli [klikněte zde…]

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Duben 25, 2018 Příspěvky

Dne 18. dubna 2018 proběhla na naší škole soutěž mladých cyklistů. Účastnili se jí žáci šestého až devátého ročníku. Před vlastní soutěží žáci nacvičovali jízdu zručnosti na překážkové dráze a procházeli si otázky z pravidel provozu na pozemních komunikacích. V den soutěže [klikněte zde…]

DEN ROMŮ NA ZŠ SLADOVNÍ

Duben 18, 2018 Příspěvky

V rámci Mezinárodního dne Romů, který je stanovený na 8. dubna, naše škola ve spolupráci s Charitou Kojetín připravila na 5. dubna svůj netradiční program, který byl součástí oslav tohoto dne. Žáci Základní školy Sladovní se aktivně zapojili do připraveného [klikněte zde…]

Velikonoční dílničky

Duben 10, 2018 Příspěvky

Velikonoční dílničky se konaly v budově školy ve středu 28. 3. 2018. Děti se nejprve pod vedením naší asistentky paní Kláry Pompové krátce seznámily s velikonočními tradicemi a zvyky. Na prvním pracovišti se všichni s chutí pustili do výroby velikonoční dekorace – slepičky [klikněte zde…]