Close

Poradenské pracoviště školy

Výchovný a kariérový poradce

konzultační hodiny: 

úterý 11:00 až 11:45

Školní metodik prevence

konzultační hodiny: 

žáci – úterý:  10:00 – 10:45 

rodiče – čtvrtek:12:45 – 13:30 

Logoped

průběžně podle potřeby