Close

ZSSLADOVNI.INFO

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice – pracoviště Kojetín, Sladovní 492


Volné pracovní pozice

Přehled o nabídce volných pracovních pozic najdete na:

https://www.oukrenovice.cz/

KONTAKTY

Akce školy

Den zdravé výživy a zdravého životního stylu

V rámci akce „Den zdravé výživy a zdravého životního stylu“ jsme s žáky dne 29. 6. 2022 probrali, jak má vypadat zdravá výživa a zdravý životní styl moderního člověka. 

Ocenění žáků starostou města

Dne 22. června 2022 bylo 5 žáků naší školy oceněno starostou města Kojetína panem ing. Leošem Ptáčkem za příkladné chování a vystupování, vzornou reprezentaci školy v okresních soutěžích a aktivní účast v soutěžích pořádaných školou. 

Co dělat - 2022

Dne 27. června 2022 proběhlo na naší škole projektové vyučování s názvem ,,Co dělat…“. S blížícími prázdninami bylo potřeba si s žáky připomenout zásady první pomoci a důležitá čísla integrovaného záchranného systému. 

Projektové vyučování „Žijeme v Evropě“

Projektové vyučování s názvem „Žijeme v Evropě“ se na naší škole uskutečnilo od 23. května 2022 do 25. května 2022. Cílem bylo hravou formou poznat kulturní a sociální odlišnosti mezi národy, seznámit se s tím, co nás v Evropě spojuje a rozděluje.

Den dětí 2022

Dne 1.6. 2022 se na naší škole uskutečnil tradiční „Den dětí“. Již od rána jsme pro naše děti připravili zábavný program. Nejprve jsme navštívili nově zřízený biotop s rybníkem v blízkosti střelnice v Kojetíně. 

Dopravní soutěž

Dne 4. května 2022 se na naší škole uskutečnila tradiční soutěž v jízdě zručnosti na kole. Její součástí bylo také prověření znalosti  pravidel silničního provozu formou interaktivního testu v počítačové učebně školy.

Den Země 2022

Dne29. dubna 2022 jsme na naší škole oslavili Den Země. V rámci tohoto dne jsme si s žáky připomněli, proč je důležité chránit naši přírodu a co proto sami můžeme udělat. 

Požární poplach

Dne 21. 3. 2022 si žáci naší školy vyzkoušeli, jaké by to bylo, kdyby v budově školy hořelo. V dopoledních hodinách byl vyhlášen požární poplach. Děti musely co nejrychleji opustit v doprovodu svých pedagogů budovu školy. Všichni mají velkou pochvalu. Podařilo se jim to rychle a bez chaosu. Před školou si společně připomněli pravidla, která je nutné dodržovat v případě, že by opravdu hořelo, na jaká telefonní čísla se volá v případě požáru. Vyhlášení poplachu bylo malým zpestřením výuky na naší škole. Přejme si, abychom nikdy nemuseli zažít skutečný a opravdový požár a s tím související vyhlášení poplachu.

Radka Dufková 

zástupce ředitele pro ZŠ

Puzzle, piškvorky

Puzzle je oblíbená skládačka vhodná pro všechny věkové kategorie. Rozvíjí logické myšlení, pozornost, paměť, představivost i jemnou motoriku. Naše školní soutěž ve skládání puzzle se  uskutečnila ve čtvrtek 3. 2. 2022.