Close

ZSSLADOVNI.INFO

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice – pracoviště Kojetín, Sladovní 492


Volné pracovní pozice

Přehled o nabídce volných pracovních pozic najdete na:

https://www.oukrenovice.cz/

KONTAKTY

Akce školy

Pexeso 2021

Pexeso je jednoduchá klasická paměťová hra, která podporuje soutěživost i trpělivost. Naše třídní soutěž v této oblíbené hře se uskutečnila 25. listopadu 2021. 

Vybíjená 2021

Turnaj ve vybíjené se uskutečnil v tělocvičně sokolovny ve čtvrtek 18. 11. 2021. Této tradiční míčové hry se účastnila tři družstva sestavená z žáků 1. – 6. ročníku.  

Beseda se strážníky Městské policie v Kojetíně

V letošním školním roce jsme policisty Městské policie v Kojetíně přivítali 9. listopadu. Besedy se účastnili žáci druhého stupně naší školy. Letos se policisté nejprve zaměřili na vysvětlení základních pojmů, dále seznámili žáky například s rozdílem mezi přestupkem a trestným činem, hovořili o  vzniku zákonů, fungování policie a nutnosti vymáhání práva ve společnosti. 

" Počítač a já " - projektové vyučování

Žáci naší školy si nejprve v týdenním přípravném období vyrobili plakáty, na kterých pro ostatní názorně zpracovali své znalosti o využití počítačů a chytrých mobilních telefonů. Připravovali se také na své vystoupení před ostatními žáky. 

Brána do Staréch časů

V pátek 8. října jsme s žáky naší školy vyrazili na nádvoří Vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně, kde se konala již tradiční akce „Brána do staréch časů na Hané“. 

Vycházka s podzimní tématikou

I letos jsme začátkem školního roku využili hezkého počasí a vydali se na procházku za krásami podzimní přírody. Naše cesta vedla kolem rybníka Na Hrázi až ke stadionu, kde jsme společně nasbírali podzimní plodiny k dalšímu využití. 

Malování na chodníku

Letošní tradiční výtvarné aktivity jsme odstartovali podzimním malováním na chodníku, které se uskutečnilo 14. 9. 2021 před budovou školy. Zúčastnili se ho žáci 1. –5. ročníku. 

Letní kempy OU a ZŠ v Křenovicích

Školní rok 2020-21, plný různých omezení výuky v rámci opatření proti šíření koronavirové pandemie, jsme na OU a přidružené ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Křenovicích zakončili 30. června 2021 a dětem nastalo období prázdnin.

Asociace školních sportovních klubů České republiky opět připravila pro žáky těchto škol prázdninový program, který dětem nabídl smysluplné a zábavné trávení volného času a naše škola se i letos do tohoto programu zapojila.

Den zdravé výživy a zdravého životního stylu

Na naší škole se dvakrát v roce pořádá Den zdravé výživy a zdravého životního stylu. V rámci jarního dne byli  žáci seznámeni  s tím, jak má vypadat správný životní styl nás všech.