Close

ZSSLADOVNI.INFO

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice – pracoviště Kojetín, Sladovní 492


Volné pracovní pozice

Přehled o nabídce volných pracovních pozic najdete na:

https://www.oukrenovice.cz/

KONTAKTY

Akce školy

Letní kempy OU a ZŠ v Křenovicích

Školní rok 2020-21, plný různých omezení výuky v rámci opatření proti šíření koronavirové pandemie, jsme na OU a přidružené ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Křenovicích zakončili 30. června 2021 a dětem nastalo období prázdnin.

Asociace školních sportovních klubů České republiky opět připravila pro žáky těchto škol prázdninový program, který dětem nabídl smysluplné a zábavné trávení volného času a naše škola se i letos do tohoto programu zapojila.

Den zdravé výživy a zdravého životního stylu

Na naší škole se dvakrát v roce pořádá Den zdravé výživy a zdravého životního stylu. V rámci jarního dne byli  žáci seznámeni  s tím, jak má vypadat správný životní styl nás všech. 

Den Země

Jako každoročně jsme i letos na naší škole oslavili Den země. S žáky jsme si připomněli, proč je důležité chránit naši přírodu a co pro naši Zemi můžeme sami udělat. 

Jarní vycházka

Opět je tu jaro a s ním na naší škole pořádaná vycházka do jarní přírody. Zúčastnili se jí žáci 1. – 9.ročníku. 

Dopravní soutěž

V letošním školním roce se dopravní soutěž uskutečnila 3. května 2021. Byla určena pro žáky druhého stupně. Vlastní soutěži předcházel nácvik jízdy zručnosti.

Adventní čas v naší škole

V letošním roce je všechno dění nejen ve společnosti, ale i unás ve škole poznamenáno Covid – 19. Každým rokem se v tomtočase připravujeme na nadcházející svátky.  Na počátku Adventuvyzdobíme stromeček, v průběhu prosince vyrábíme ozdoby,vánoční dárky a pečeme cukroví. 

Pexeso – IV. třída

Pexeso je zábavná stolní hra pro děti, která procvičuje paměť, soustředění i trpělivost. Děti mají rády zejména pohádkové nebo zvířecí motivy. Pohádkové pexeso jsme si vybrali i pro naši třídní soutěž, která se uskutečnila ve čtvrtek 19. listopadu2020. 

Vycházka s podzimní tématikou

Po návratu do školních lavic jsme využili přívětivého podzimního počasí a v pátek 20. listopadu 2020 jsme se vydali na dopolední vycházku. Vyrazili jsme kolem rybníku Na Hrázi k řece Moravě. Cestou jsme pozorovali podzimní přírodu, poznávali stromy i rostliny, nad hlavami nám kroužilo hejno divokých husí.

Kresba na chodníku

V pátek 11. září jsme s žáky naší školy využili babího léta a křídami ozdobili chodníky před budovou školy. Žáci během kreslení mohli nejen uplatnit své dovednosti, ale také rozvíjet svou kreativitu a udělat prostředí školy veselejší.