Close

ZSSLADOVNI.INFO

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice – pracoviště Kojetín, Sladovní 492


Volné pracovní pozice

Přehled o nabídce volných pracovních pozic najdete na:

https://www.oukrenovice.cz/

Poučení žáků ZŠ

KONTAKTY

Akce školy

29. mistrovství České republiky ve stolním tenise

Ve dnech 22. – 23. listopadu 2023 se žákyně základní školy Sladovní Kojetín při odborném učilišti a základní škole Křenovice zúčastníly 29. mistrovství České republiky ve stolním tenise žáků speciálních škol v Hradci Králové.

Brána do staréch časů 2023

Dne 6. října se žáci naší školy již tradičně zúčastnili oblíbené akce „Brána do staréch časů na Hané“, jejímž cílem je přiblížit dětem a mladé generaci, jak se žilo za časů našich stařečků a stařenek. 

Výlet - Babiččino údolí a Muzeum Boženy Němcové

Ve středu 4. října jsme se spolu se studenty odborného učiliště vypravili na výlet do Babiččina údolí nedaleko městečka Česká Skalice ve Východních Čechách. Cesta autobusem trvala přes čtyři hodiny a byli jsme opravdu rádi, když jsme dorazili na místo.

Výlet ZOO Lešná

Dne 3. 10. 2023 jsme zažili velké dobrodružství a všichni jsme se vydali na výlet do ZOO Lešná. Ráno jsme vyjeli s dobrou náladou a plní očekávání autobusem směr Zlín. Velký areál zoologické zahrady jsme celý po svých obešli a měli tak možnost vidět obrovské množství zvířat.

Kresba na chodníku

Jelikož byly první školní dny velice teplé a slunečné, využili jsme 7. 9. 2023 krásného počasí a vrhli se na výzdobu chodníku před školou.  V rámci hodin výtvarné výchovy jsme uspořádali soutěž o nejkrásnější kresbu.

Den zdravé výživy a zdravého životního stylu

Dne 8. září 2023 jsme si s žáky naší školy užili „Den zdravé výživy a zdravého životního stylu“. Využili jsme krásné slunečné počasí a společně vyrazili na procházku spojenou s poznáváním přírody v okolí školy.

Projektový den Co dělat

 V úterý 27. června 2023 proběhlo na naší škole projektové vyučování – s názvem Co dělat? neboli člověk za mimořádných událostí.

LA čtyřboj

Se školním rokem 2022/2023 jsme se v rámci tělesné výchovy rozloučili na Letním atletickém čtyřboji. Závody byly určené pro žáky druhého stupně a napříč všemi kategoriemi byly k vidění pěkné výkony. 

Dopravní hřiště 2023

Všechny děti si potřebují osvojit základní pravidla bezpečnosti silničního provozu, neboť denně řeší různé dopravní situace při cestě do školy i při různých aktivitách ve svém volném času.