Close

ZSSLADOVNI.INFO

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice – pracoviště Kojetín, Sladovní 492


Volné pracovní pozice

Přehled o nabídce volných pracovních pozic najdete na:

https://www.oukrenovice.cz/


KONTAKTY

Akce školy

Projektové vyučování „Žijeme v Evropě“

Projektové vyučování s názvem „Žijeme v Evropě“ se na naší škole uskutečnilo od 28. května2024. Cílem bylo hravou formou poznat kulturní a sociální odlišnosti mezi národy, co nás spojuje a co rozděluje.                                                                                                                                                                   

Barevný týden Barevný den 2024

Poslední dubnový týden jsme si se žáky vybrali jako týden, kdy si budeme hrát s barvami. Každý den byla určena jedna barva a tu jsme měli další den využít ve svém oblečení, ať už v celém outfitu nebo jen jeho části. 

Den Země

V pátek 26. 4. 2024 jsme s žáky 1. stupně navštívili Dům dětí a mládeže Kojetín v rámci projektu Den Země. Jejich pracovníci si pro nás nachystali bohatý program. 

Dopravní soutěž

Školní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů jsme na naší škole uspořádali 23. dubna 2024. Účastnili se jí žáci od čtvrtého ročníku. Ti mladší mají svoji vlastní soutěž v jízdě na koloběžce. 

Dopravní hřiště

 

Žáci naší školy se zúčastnili výukového dopravního programu pod vedením DDM v Kojetíně. Získali informace z oblasti silničního provozu, jak se správně chovat na silnici i mimo ní. Okresní kolo ve vybíjené


V pátek 5. 4. 2024  se vybraná děvčata zúčastnila okresního kola ve vybíjené, které se konalo na ZŠ v Lipníku nad Bečvou. Děvčata poctivě trénovala v hodinách tělesné výchovy, jelikož je to hra nejen fyzicky náročná, ale také přísná na dodržování určených pravidel. 

Velikonoční dílničky

Velikonoční dílničky se konaly v naší škole tentokráte  ve středu 26. března 2024. Velikonoční pondělí vycházelo totiž na 1. dubna.

Den s hudbou 2024

 Dne 27. 2. 2024 se na naší škole uskutečnila pěvecká soutěž Zlatý slavík. Soutěže se zúčastnili žáci prvního i druhého stupně. Soutěžilo se ve třech kategoriích: jednotlivci, skupiny a třídy.

Turnaj ve florbalu 2024

Měsíc leden jsme si zpříjemnili mimo jiné také turnajem ve florbalu, který proběhl v tělocvičně sokolovny a to v pátek 12. ledna 2024.