Close

ZSSLADOVNI.INFO

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice – pracoviště Kojetín, Sladovní 492


Volné pracovní pozice

Přehled o nabídce volných pracovních pozic najdete na:

https://www.oukrenovice.cz/

KONTAKTY

Akce školy

Požární poplach

Dne 21. 3. 2022 si žáci naší školy vyzkoušeli, jaké by to bylo, kdyby v budově školy hořelo. V dopoledních hodinách byl vyhlášen požární poplach. Děti musely co nejrychleji opustit v doprovodu svých pedagogů budovu školy. Všichni mají velkou pochvalu. Podařilo se jim to rychle a bez chaosu. Před školou si společně připomněli pravidla, která je nutné dodržovat v případě, že by opravdu hořelo, na jaká telefonní čísla se volá v případě požáru. Vyhlášení poplachu bylo malým zpestřením výuky na naší škole. Přejme si, abychom nikdy nemuseli zažít skutečný a opravdový požár a s tím související vyhlášení poplachu.

Radka Dufková 

zástupce ředitele pro ZŠ

Puzzle, piškvorky

Puzzle je oblíbená skládačka vhodná pro všechny věkové kategorie. Rozvíjí logické myšlení, pozornost, paměť, představivost i jemnou motoriku. Naše školní soutěž ve skládání puzzle se  uskutečnila ve čtvrtek 3. 2. 2022. 

Beseda s kurátorkou mládeže OSPOD Přerov

Dne 8. března jsme přivítali na naší škole kurátorkou Magistrátu města Přerova paní Vlastou Janů. Přijela s dětmi pobesedovat o trestně právní zodpovědnosti mládeže a otázkách souvisejících s touto problematikou. 

Zlatý slavík

Po dvou letech se na naší škole opět mohla konat oblíbená soutěž ve zpěvu. Největší zájem o účast v soutěži měli jako obvykle nejmladší žáci. Ve skupinovém zpěvu, kdy se zpěvu zúčastnila celá třída, byla vítězem první třída.

Hygienické návyky

Správné hygienické návyky dětí jsou základem pro jejich zdravý rozvoj a život.

 Proto tomuto tématu věnujeme na naší škole každým rokem zvýšenou pozornost. Již od nejmenších dětí tyto návyky rozvíjíme a upevňujeme a klademe důraz na jejich dodržování.

Návštěva knihovny

V předvánočním čase jsme přijali pozvání do Městské knihovny, kamjsme se vydali 16. prosince 2021. Paní knihovnice pro nás měla připravenýbohatý program. Nejdříve jsme si společně připomněli různé vánoční zvyky atradice, poté nám přečetla vtipný příběh s adventní tématikou. 

Vánoční dílny

Dne 21. prosince 2021 vládla v naší škole tvůrčí atmosféra, jelikož se zde konaly již tradiční vánoční dílny. Žáci za asistence třídních učitelů a asistentek vyráběly nejrůznější ozdoby, vánoční dekorace a další zajímavé výrobky. Největší oblibě se těšilo nejvoňavější stanoviště, a to ve školní kuchyňce. 

„Svět a já“ 2021

I když jsme malou školou, ve které se děti navzájem dobře znají, každoročně zařazujeme projektové vyučování věnované jejich vzájemnému hlubšímu poznávání v třídním kolektivu. V letošním roce proběhlo na konci listopadu.

Pexeso 2021

Pexeso je jednoduchá klasická paměťová hra, která podporuje soutěživost i trpělivost. Naše třídní soutěž v této oblíbené hře se uskutečnila 25. listopadu 2021.