Close

ZSSLADOVNI.INFO

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice – pracoviště Kojetín, Sladovní 492


Volné pracovní pozice

Přehled o nabídce volných pracovních pozic najdete na:

https://www.oukrenovice.cz/

KONTAKTY

Akce školy

Piškvorky, puzzle

Opět jako každý rok před pololetním vysvědčením se na naší škole uskutečnilo dopoledne zaměřené na soutěže ve  stolních hrách.

 Žáci prvního stupně skládali puzzle. Nejdříve puzzle papírové a posléze se pokusili o složení puzzle v počítači.

Hygienické návyky

V měsíci lednu se v rámci preventivního programu školy věnujeme tématu hygienických návyků žáků. Probíhají celkem tři besedy. První je určena pro žáky prvního stupně. Žáci se hravou formou s využitím interaktivní tabule seznamují se základními prvky péče o hygienu těla. 

Vánoční dílny

Před vánočními svátky se na naší škole ve čtvrtek 19. 12. 2019 uskutečnilo vánoční odpoledne, které bylo zaměřeno na  pečení vánočního cukroví, výrobu vánočních dekorací a dárků pro kamarády a rodiče. 

Návštěva knihovny

18.prosince 2019  jsme navštívili Městskou knihovnu v Kojetíně. V tomto adventním čase připravila paní knihovnice z dětského oddělení pro žáky naší školy velmi zajímavý program.

Úspěšné výsledky z Mistrovství republiky

Odborného učiliště a Základní školy Křenovice již dlouhodobě dosahují velmi dobrých výsledků v soutěžích ve stolním tenise. Nebylo tomu jinak ani v letošním školním roce. Vyvrcholením jejich úsilí byla účast na Mistrovství České republiky. To se konalo ve dnech 20.- 21.listopadu 2019 v Hradci Králové. Zúčastnili se ho 4 žáci ,dva hoši a dvě dívky.

Projektové vyučování „Svět a já“

Cílem projektového vyučování s názvem „Svět a já“ je vzájemné poznávání dětí v kolektivu jinak než běžnou školní činností. Všechny třídy zahájily toto projektové vyučování komunitním kruhem, ve kterém si nejprve zahrály rozehřívací a stmelovací hry (co se změnilo, vymění si místo ten, pavouk…) 

Společenský život hmyzu

V pátek18. října se žáci naší školy v doprovodu svých pedagogů vypravili doKroměříže. Cílem naší výpravy bylo Muzeum Kroměřížska a jeho interaktivní program pro školy „Společenský život hmyzu“. 

„DISKUSNÍ KLUB“ S MĚSTSKOU POLICIÍ KOJETÍN

Dne 11. listopadu 2019 se v naší škole uskutečnila již tradiční beseda se strážníky Městské policie Kojetín. Besedy se účastnili žáci od pátého postupného ročníku. V letošním roce byla beseda zaměřena na chování chodců a řidičů v silničním provozu.

Počítač a já – 2019

Dne 22.října se na naší škole uskutečnilo projektové vyučování zaměřené na využívání výpočetní techniky. Žáci školy si nejprve připravovali podklady pro svoji prezentaci. Nejmladší žáci ze čtvrté třídy se soustředili na to, co již na počítači umí udělat, jak ho používají.