Close

Školní družina

Je součástí základní školy. Pro svou činnost využívá vybudovanou klubovnu, její vybavení a výzdoba napomáhají k relaxaci dětí po vyučování. Kromě místnosti školní družiny mohou děti využívat počítačovou učebnu, vybavení pro hru stolního tenisu, relaxační tělocvičné nářadí, cvičnou kuchyňku a přilehlou školní zahradu.


Zpráva o činnosti školní družiny za 1. čtvrtletí školního roku 2022-2023

 

V letošním školním roce navštěvuje školní družinu opětně 12 žáků. O tuto službu je na naší škole vždy velký zájem a tak není lehké vybrat z žáků ty, kteří opravdu potřebují pomoc s další přípravou na vyučování, s přizpůsobením se školnímu režimu a možností trávit odpoledne zajímavými činnostmi.

Přednost dostaly děti z 1. stupně a to hlavně z 1. a 2. ročníku, neboť mají nejnižší počet vyučovacích hodin na škole a většina z nich navštěvuje školní jídelnu. Možnost využít služeb školní družiny mají i žáci 2. stupně a to hlavně v době volných vyučovacích hodin.

S dětmi plníme školou stanovený celoroční plán naší školní družiny. Týden máme rozdělený na různorodé zájmové činnosti jako např. výtvarnou, pracovní, přírodovědnou výchovu.

Děti rády tvoří, malují, ale nejraději ze všeho chodí ven. Tam hrají různé míčové hry, skáčou přes švihadlo, gumu, učí se házet míčem, talířem a další hry patřící k pobytu venku.

Za nepříznivého počasí podzimních měsíců jsme se zaměřili hlavně na rozvoj jemné motoriky. Navlékali jsme korálky, učili se zavazovat tkaničky, dělat mašličky. Se stavebnicí Lega děti soutěžily ve stavění dopravního prostředku (auta, vlaku, autobusu, traktoru…). Vyrobili jsme si draka za špejlí, kterého jsme pak za přízních povětrnostních podmínek pouštěli. Docházení do školní jídelny využíváme ke sběru různých přírodnin jako např. listy, šišky, kaštany, šípky; kterých pak využíváme při tvorbě dárků nebo k výzdobě naší třídy i celé školy. V souvislosti s příchodem zimy jsme si s dětmi povídaly o Martinovi na bílém koni, naučily se říkanku a vymalovaly si koně.

Kromě tvoření a hraní klademe hlavně důraz na přípravu na vyučování. S dětmi zejména plníme písemné úkoly z českého jazyka, matematiky a zaměřujeme se na procvičování čtení ze slabikáře a z čítanky. Ke čtení také často využíváme knihy ze školní knihovny. Dětem  vychovatelka nebo asistentka pedagoga předčítá, někdy však i zdatnější čtenáři čtou ostatním dětem.

V následujícím čtvrtletí se budeme připravovat na námi nejoblíbenější svátky, svátky adventní a přípravu na Štědrý večer. Samozřejmě budeme čekat i na příchod Mikuláše, čerta a anděla.