Close

Školní družina

Je součástí základní školy. Pro svou činnost využívá vybudovanou klubovnu, její vybavení a výzdoba napomáhají k relaxaci dětí po vyučování. Kromě místnosti školní družiny mohou děti využívat počítačovou učebnu, vybavení pro hru stolního tenisu, relaxační tělocvičné nářadí, cvičnou kuchyňku a přilehlou školní zahradu.