Close

Projektové vyučování „Žijeme v Evropě“ 2024

Červen 10, 2024

Projektové vyučování s názvem „Žijeme v Evropě“ se na naší škole uskutečnilo od 28. května 2024.

Cílem bylo hravou formou poznat kulturní a sociální odlišnosti mezi národy, co nás spojuje a co rozděluje.

I. třída (1. a  2. ročník) si zvolila Slovensko, III. třída (3. ročník) Německo, IV. třída (4. a 7. ročník) Francii, VI. třída (5. a 6. ročník) Maďarsko, a speciální třída Dánsko.

Žáci si tři vyučovací hodiny buď sami, nebo s pomocí svých pedagogů zjišťovali informace o vybraném státu Evropské unie. Věnovali se nejen zeměpisným znalostem, ale i přírodním a kulturním zajímavostem či zvláštnostem. Čtvrtou vyučovací hodinu se uskutečnila společná prezentace všech tříd. Žáci prvního ročníku zazpívali slovenskou písničku Prší, prší len sa leje, třeťáci všechny překvapili znalostí některých německých slovíček, čtvrťáci se sedmáky se pochlubili skvělými znalostmi o Francii, páťáci a šesťáci vyprávěli maďarskou pohádku, žáci speciální třídy seznámili zúčastněné s dánskou vlajkou.

Celý den se moc vyvedl. Všichni doufáme, že žákům zůstanou v paměti aspoň některé zajímavé informace o vybraných státech EU .

Mgr. Hana Jarmerová