Close


Velmi důležité

V souladu s manuálem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR „Provoz škola školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19“ žádáme zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků, aby škole sdělili funkční kontakty (telefonní číslo, e-mail) pro případnou potřebu kontaktování při zjištění příznaků infekčního onemocnění.

Dokument ke stažení v plném znění.pdfSeznam sešitů, školních a výtvarných potřeb pro rok 2020/2021

2. ročník

Sešit číslo 460  –  1 kus

Sešit číslo 510  –  1 kus

Sešit číslo 512  –  2 kusy

Sešit číslo 513  –  2 kusy

Sešit číslo 644 (deníček)  –  1 kus

Pero, 2x tužka, guma, pravítko, pastelky, obaly na sešity a knihy

Plastelína, lepidlo /tyčinka/, nůžky, vodové barvy, 2ks štětce / plochý, kulatý/, 30 ks  A4 výkresů, 30 ks A3 výkresů

Balík kopírovacích papírů

Balení papírových kapesníků

Převlečení do TV + tenisky

Přezůvky do školy

_______________________________________________________________

3. ročník

Sešit číslo 460  –  1 kus

Sešit číslo 510  –  1 kus

Sešit číslo 513  –  4 kusy

Sešit číslo 644 (deníček)  –  1 kus

Pero, 2x tužka, guma, pravítko, pastelky, obaly na sešity a knihy

Plastelína, lepidlo /tyčinka/, nůžky, vodové barvy, 2ks štětce / plochý, kulatý/, 30 ks  A4 výkresů, 30 ks A3 výkresů

Balík kopírovacích papírů

Balení papírových kapesníků

Převlečení do TV + tenisky

Přezůvky do školy

_______________________________________________________________

4. ročník

Sešit číslo 440  –  1 kus

Sešit číslo 523  –  5 kusů

Sešit číslo 524 –  2 kusy

Sešit číslo 644 (deníček)  –  1 kus

Pero, tužka č. 2, tužka č. 3, guma, pravítka 2x, obaly na sešity a knihy

Plastelína, lepidlo /tyčinka/, nůžky, vodové barvy, 2ks štětce / plochý, kulatý/, 20 ks  A4 výkresů, 20 ks A3 výkresů

Balík kopírovacích papírů

Balení papírových kapesníků

Převlečení do TV + tenisky

Přezůvky do školy

______________________________________________________________

5. ročník

Sešit číslo 440  –  1 kus

Sešit číslo 523  –  5 kusů

Sešit číslo 524 –  2 kusy

Sešit číslo 644 (deníček)  –  1 kus

Pero, tužka č. 2, tužka č. 3, guma, Pero, tužka č. 2, tužka č. 3, guma, pravítka – dlouhé, s ryskou, kružítko, pastelky, obaly na sešity a knihy

Plastelína, lepidlo /tyčinka/, nůžky, vodové barvy, 2ks štětce / plochý, kulatý/, 20 ks  A4 výkresů, 20 ks A3 výkresů

Balík kopírovacích papírů

Balení papírových kapesníků

Převlečení do TV + tenisky

Přezůvky do školy

_____________________________________________________

                                            6. ročník

Sešit číslo 440  –  1 kus

Sešit číslo 444  –  2 kusy

Sešit číslo 524  –  2 kusy

Sešit číslo 545 e  –  1 kus

Sešit číslo 544  –  6 kusů

Sešit číslo 644  –  1 kus

Pero, tužka č. 2, tužka č. 3, guma, pravítka – dlouhé, s ryskou, kružítko, pastelky, obaly na sešity a knihy

Lepidlo /tyčinka/, nůžky, vodové barvy, 2ks štětce / plochý, kulatý/,

          30 ks  A4 výkresů, 30 ks A3 výkresů

Balík kopírovacích papírů

Balení papírových kapesníků

Převlečení do TV + tenisky

Přezůvky do školy

________________________________________________________________

                                                7. ročník

Sešit číslo 440  –  1 kus

Sešit číslo 444  – 1 kus

Sešit číslo 524  –  4 kusy

Sešit číslo 544  –  7 kusů

Sešit číslo 545   –  1 kus

Sešit číslo 644  –  1 kus

Pero, tužka č. 2, tužka č. 3, guma, pravítka – dlouhé, s ryskou, kružítko, úhloměr, pastelky, obaly na sešity a knihy

Lepidlo /tyčinka/, nůžky, vodové barvy, 2ks štětce / plochý, kulatý/,

          30 ks  A4 výkresů, 20 ks A3 výkresů

Balík kopírovacích papírů

Balení papírových kapesníků

Převlečení do TV + tenisky

Přezůvky do školy

_______________________________________________________________

8. ročník

Sešit číslo 440  –  1 kus

Sešit číslo 464  –  1 kus

Sešit číslo 524 –  4 kusy

Sešit číslo 544  –  7 kusů

Sešit číslo 545  –  1 kus

Sešit číslo 644  –  1 kus

Pero, tužka č. 2, tužka č. 3, guma, pravítka – dlouhé, s ryskou, kružítko, úhloměr, pastelky, obaly na sešity a knihy

Lepidlo /tyčinka/, nůžky, vodové barvy, 2ks štětce / plochý, kulatý/,

          30 ks A4 výkresů, 20 ks A3 výkresů

Balík kopírovacích papírů

Balení papírových kapesníků

Převlečení do TV + tenisky

Přezůvky do školy

________________________________________________________________

                                 pro speciální třídu 6. ročník

Přebalovací podložku – v případě výměny upozorníme

Pleny –  aspoň 2 kusy na den

Vlhčené ubrousky – 1 balení

Náhradní oblečení – spodní prádlo, kalhoty nebo tepláky, ponožky

Prstové barvy, výkresy  A3 – 10x

________________________________________________________________     

                                    6. ročník speciální třída 

Prstové barvy, tužka, guma, pastelky, plastelína, lepidlo, vodové barvy, štětce-plochý, kulatý.

Výkresy 15x A4, 10x A3

Kopírovací papíry – balení

Převlečení do TV + tenisky

Přezůvky do školy

Papírové kapesníky

Vlhčené ubrousky – 1 balení

________________________________________________________________

7. ročník speciální třída


Sešit číslo 644 (deníček)  –  1 kus

Sešit číslo 523                  – 7 kusů

Tužky č. 2 a 3, guma, pastelky, plastelína, lepidlo, vodové barvy, štětce – plochý, kulatý

Výkresy 20x A4, 10x A3

Náčrtník

Převlečení do TV + tenisky

Přezůvky do školy,

Papírové kapesníky

________________________________________________________________

________________________________________________________________


Návrat žáků 1. – 5. ročníku do školy

Vážení rodiče, nabízíme Vám informace spojené s návratem žáků 1. – 5. ročníku do škol.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE

Od 1. 6. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 1. – 5. ročníku ve škole.

Zákonní zástupci žáků, kteří se vrátí do školy, musí podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud zákonný zástupce žáka tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Čestné prohlášení najdete na webu školy nebo si ho vyzvednete osobně v budově školy (čtvrtek – pátek vždy od 7,00 hodin do 12,00 hodin).

Každý žák musí mít s sebou 1 roušku a sáček na její uložení. Tuto roušku žáci použijí při vstupu a pohybu ve školní jídelně. Druhou roušku žáci obdrží každý den od vyučujícího před vstupem do budovy školy, kterou budou používat pouze v budově školy.

Roušky budou nosit všichni žáci ve společných prostorách školy. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry. O nošení roušky v průběhu výuky rozhodne vyučující.

Škola zajistí všechna potřebná hygienická opatření.

Rodiče děti předají vyučujícímu před budovou školy, vstup zákonných zástupců do budovy školy není povolen.

Pro předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků, kteří se vrátí do školy, platí obvyklá školní pravidla.

ORGANIZACE VÝUKY

Výuka bude probíhat od 8.00 do 11.00 hodin.

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně

Vzdělávací aktivity budou zajišťovat pedagogičtí pracovníci. Vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině mohou zajistit také vychovatelé nebo asistenti pedagoga.

Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení.

Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, nebude možná.

Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí.

 

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

Poskytování školního stravování 

Obědy jsou zajištěny ve školní jídelně v čase od 11,00 do 11,30 hodin. V tomto čase budou ve školní jídelně pouze žáci naší školy. Rodiče si své děti vyzvednou u školní jídelny v 11,30 hodin.

 REKAPITULACE – CO PROSTĚ MUSÍTE UDĚLAT

Vyplnit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které v pondělí 1. 6. 2020 předáte učiteli

Mít minimálně 1 roušku na žáka a den a sáček na uložení roušky. 


Čestné prohlášení je uloženo v záložce Dokumenty.


Návrat žáků 6. – 9. ročníku do školy

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE

Od 8. 6. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 2 stupně ve škole. Tito mají možnost účastnit se konzultací s vyučujícími vždy ve středu (10. 6., 17. 6., 24. 6.) od 11,00 do 12,00 hodin, 30. 6. od 8,00 – 9,00 vyzvednutí vysvědčení.

Zákonní zástupci žáků, kteří se zúčastní těchto konzultací, musí podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud zákonný zástupce žáka tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněnaČestné prohlášení najdete na webu školy nebo si ho vyzvednete osobně v budově školy (denně vždy od 7,00 hodin do 12,00 hodin).

V průběhu těchto konzultací bude žákům umožněno odevzdání školních učebnic, vyzvednutí si osobních věcí ze skříněk, a vyzvednutí vysvědčení.

 

REKAPITULACE – CO PROSTĚ MUSÍTE UDĚLAT

Vyplnit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které žák odevzdá při vstupu do školy.


Čestné prohlášení je uloženo v záložce Dokumenty.