Close

Seznam sešitů, školních a výtvarných potřeb pro rok 2021/2022


2. ročník


Sešit číslo 460  –  1 kus

Sešit číslo 510  –  1 kus

Sešit číslo 512  –  2 kusy

Sešit číslo 513  –  2 kusy

Sešit číslo 644 (deníček)  –  1 kus

Pero, 2x tužka, guma, pravítko, pastelky, obaly na sešity a knihy

Plastelína, lepidlo /tyčinka/, nůžky, vodové barvy, 2ks štětce / plochý, kulatý/, 30 ks  A4 výkresů, 30 ks A3 výkresů, barevné papíry

Balík kopírovacích papírů

Balení papírových kapesníků

Převlečení do TV + tenisky

Přezůvky do školy

——————————————————————–

3. ročník


Sešit číslo 460  –  1 kus

Sešit číslo 510  –  1 kus

Sešit číslo 513  –  4 kusy

Sešit číslo 644 (deníček)  –  1 kus

Pero, 2x tužka, guma, pravítko, pastelky, obaly na sešity a knihy

Plastelína, lepidlo /tyčinka/, nůžky, vodové barvy, 2ks štětce / plochý, kulatý/, 30 ks  A4 výkresů, 30 ks A3 výkresů, barevné papíry

Balík kopírovacích papírů

Balení papírových kapesníků

Převlečení do TV + tenisky

Přezůvky do školy

—————————————————————–


4. ročník

Sešit číslo 440  –  1 kus

Sešit číslo 523  –  8 kusů

Sešit číslo 644 (deníček)  –  1 kus

Pero, tužka č. 2, tužka č. 3, guma, pravítka 2x, obaly na sešity a knihy

Plastelína, lepidlo /tyčinka/, nůžky, vodové barvy, 2ks štětce / plochý, kulatý/, 20 ks  A4 výkresů, 20 ks A3 výkresů, barevné papíry

Balík kopírovacích papírů

Balení papírových kapesníků

Převlečení do TV + tenisky

Přezůvky do školy


——————————————————————


                                             5. ročník

Sešit číslo 440  –  1 kus

Sešit číslo 523  –  5 kusů

Sešit číslo 524 –  3 kusy

Sešit číslo 545 e  –  1 kus

Sešit číslo 644 (deníček)  –  1 kus

Pero, tužka č. 2, tužka č. 3, guma, pravítka – dlouhé, s ryskou, kružítko,

pastelky, obaly na sešity a knihy

Plastelína, lepidlo /tyčinka/, nůžky, vodové barvy, 2ks štětce / plochý, kulatý/, 20 ks  A4 výkresů, 20 ks A3 výkresů, barevné papíry

Balík kopírovacích papírů

Balení papírových kapesníků

Převlečení do TV + tenisky

Přezůvky do školy

________________________________________________________________


6. ročník


Sešit číslo 440  –  1 kus

Sešit číslo 444  –  1 kus

Sešit číslo 524  –  5 kusů
 Sešit číslo 544  –  5 kusů

Sešit číslo 545e  –  1 kus

Sešit číslo 644 (deníček)  –  1 kus

Pero, tužka č. 2, tužka č. 3, guma, pravítka – dlouhé, s ryskou, kružítko, pastelky, obaly na sešity a knihy

Lepidlo /tyčinka/, nůžky, vodové barvy, 2ks štětce / plochý, kulatý/,

          30 ks  A4 výkresů, 30 ks A3 výkresů, barevné papíry

Balík kopírovacích papírů

Balení papírových kapesníků

Převlečení do TV + tenisky

Přezůvky do školy

——————————————————————–


                                                7. ročník


Sešit číslo 440  –  1 kus

Sešit číslo 444  –  1 kus

Sešit číslo 524  –  4 kusy

Sešit číslo 544  –  7 kusů

Sešit číslo 545  –  1 kus

Sešit číslo 644  –  1 kus

Pero, tužka č. 2, tužka č. 3, guma, pravítka – dlouhé, s ryskou, kružítko, úhloměr, pastelky, obaly na sešity a knihy

Lepidlo /tyčinka/, nůžky, vodové barvy, 2ks štětce / plochý, kulatý/,

          30 ks  A4 výkresů, 20 ks A3 výkresů, barevné papíry

Balík kopírovacích papírů

Balení papírových kapesníků

Převlečení do TV + tenisky

Přezůvky do školy

————————————————————————-

8. ročník

Sešit číslo 440  –  1 kus

Sešit číslo 464  –  1 kus

Sešit číslo 524  –  5 kusů

Sešit číslo 544  –  7 kusů

Sešit číslo 545  –  1 kus

Sešit číslo 644  –  1 kus

Pero, tužka č. 2, tužka č. 3, guma, pravítka – dlouhé, s ryskou, kružítko, úhloměr, pastelky, obaly na sešity a knihy

Lepidlo /tyčinka/, nůžky, vodové barvy, 2ks štětce / plochý, kulatý/,

          30 ks A4 výkresů, 20 ks A3 výkresů, barevné papíry

Balík kopírovacích papírů

Balení papírových kapesníků

Převlečení do TV + tenisky

Přezůvky do školy

————————————————————————

                                            9. ročník


Sešit číslo 440  –  1 kus

Sešit číslo 464  –  1 kus

Sešit číslo 544 –   10 kusů

Sešit číslo 524 –   5 kusů

Sešit číslo 545  –  1 kus

Sešit číslo 644  –  1 kus

Pero, tužka č. 2, tužka č. 3, guma, pravítka – dlouhé, s ryskou, kružítko, úhloměr, pastelky, obaly na sešity a knihy

Lepidlo /tyčinka/, nůžky, vodové barvy, 2ks štětce / plochý, kulatý/,

          30 ks A4 výkresů, 20 ks A3 výkresů, barevné papíry

Balík kopírovacích papírů

Balení papírových kapesníků

Převlečení do TV + tenisky

Přezůvky do školy

———————————————————————-

Seznam sešitů, školních a výtvarných potřeb pro rok 2021/2022

                                 pro speciální třídu 7. ročník/I.


Přebalovací podložku – v případě výměny upozorníme

Pleny –  aspoň 2 kusy na den

Vlhčené ubrousky – 1 balení

Náhradní oblečení – spodní prádlo, kalhoty nebo tepláky, ponožky

Prstové barvy, výkresy  A3 – 10x,

…………………………………………………………………………………….

 

Seznam sešitů, školních a výtvarných potřeb pro rok 2021/2022

                                 pro speciální třídu 7. ročník/II.

Vlhčené ubrousky – 1 balení

Vodové barvy, výkresy  A3 – 20x, A4 – 20x, barevné papíry, pastelky trojhranné,2x – tužku č. 2, štětce – 2 ks / plochý, kulatý/, plastelínu, lepidlo /tyčinka/

Přezůvky do školy

Balení papírových kapesníků


——————————————————————


8. ročník speciální třída


Sešit číslo 644 (deníček)  –  1 kus

Sešit číslo 523                  –  7 kusů

Tužky č. 2 a 3, guma, pastelky, plastelína, lepidlo, vodové barvy, štětce – plochý, kulatý, psací potřeby – propiska 2x

Výkresy 25x A4, 10x A3

Náčrtník

Převlečení do TV + tenisky

Přezůvky do školy,

Papírové kapesníky


———————————————————————


Informace pro rodiče

Vážení rodiče, dne 12. 4. 2021 se na naší škole opět vracíme k prezenční výuce všech žáků školy (1. až 9. ročník).

Důležité informace

 • Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování.
 • Škola na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví bude žáky 2x týdně testovat neinvazivními samosběrnými antigenními testy (žáci si budou odběr provádět sami). Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek. Žák, který nebude v tyto dny ve škole přítomen, bude testován ve dnech, kdy se vrátí do školy.
 • U dětí, které mohou mít s odběrem problém (nezvládnou ho sami), se počítá s možnou účastí zákonných zástupců při odběru.
 • Testování žáků není povinné.
 • Pokud se žák neúčastní prezenční výuky z důvodu neúčasti při testování, bude sice škola absenci evidovat jako omluvenou, ale při této absenci nemá škola povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání.
 • Žákům škola poskytne studijní materiály (zápis učiva, pracovní listy, zadání úkolů), které si musí zákonní zástupci vyzvednout v budově školy v předem určeném termínu. Tito žáci budou po domluvě s třídním učitelem vždy 1x za 14 dnů přezkoušeni v budově školy (písemně, ústně) v rámci individuální konzultace 1 žák a 1 učitel.
 • Vstup do školy bude mít povolen pouze žák, který nemá příznaky infekčního virového onemocnění (zvýšená teplota, rýma, ucpaný nos, kašel, bolest v krku, bolest hlavy) a má negativní test.
 • Provoz školní družiny bude omezen. Škola nemůže zabezpečit homogenitu skupiny ve školní družině.
 • Všechny osoby (žáci i zaměstnanci) musí mít při vstupu do budovy a po dobu pobytu ve škole zakryté dýchací cesty (roušky, respirátory).
 • Škola zajistí pro žáky dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel.

V případě dotazů souvisejících s otevřením školy a testováním žáků můžete kontaktovat zástupce ředitele školy pro základní školu na telefonním čísle 606 624 980.

    

     Radka Dufková

zástupce ředitele pro základní školu


Informace ke stažení:

Testovani_letak_pro_zaky.pdf

Testovani_letak_pro_rodice.pdf

Navod_test_Singclean.pdf

MSMT_Manual_testovani_od_12.4.2021.pdf

FAQ_zaku_a_studentu.pdf

FAQ_rodicu.pdf

GDPR_žáci_______________________________________________________________________


Zápis do 1. ročníku základní školy

a základní školy speciální

pro školní rok 2021/2022


Termín: středa 7. dubna 2021 ve 13:30 hodin

v budově Základní školy Kojetín, Sladovní 492


Co je třeba mít s sebou:

 • rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, cizinci pas nebo jiný doklad 

 • doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) ke vzdělávání ve speciální škole 

Naše škola je zřízena dle § 16 odst. 9 školského zákona, je určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

 • jsme nadstandardně vybavenou školou s bezbariérovým přístupem,

 • výuka je přizpůsobena individuálním možnostem a schopnostem žáků,

 • třída základní školy speciální určená pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s autismem,

 • malý počet žáků ve třídách (7 až 8 žáků ve třídě) umožňuje zcela individuální přístup ke každému dítěti,

 • v každé třídě pomáhá učiteli pedagogický asistent,

 • ve škole pracuje vysoce kvalifikovaný sbor pedagogických pracovníků se speciálně pedagogickou kvalifikací,

 • k dispozici je bezplatná školní družina,

 • zdarma nabízíme logopedickou péči,

 • možnost zapojení v zájmovém kroužku stolního tenisu v rámci mimoškolní činnosti,

 • dětem ve školní družině nabízíme zdarma zapojení do kroužku pohybových aktivit v rámci projektu s názvem Sportuj ve škole,

 • v období letních prázdnin nabízíme zdarma prázdninový program (prázdninový kemp), zaměřený na podporu naučně –populárního vzdělávání žáků,

 • škola velmi úzce spolupracuje se školským poradenským zařízením,

 • vybraným žákům jsou poskytovány obědy zdarma ve školní jídelně.

Veškeré informace mohou zájemci získat osobně v kanceláři zástupkyně ředitele pro ZŠ, případně i telefonicky na čísle606 624 980.


Radka Dufková

zástupce ředitele pro ZŠ

_________________________________________________________

Velmi důležité

V souladu s manuálem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR „Provoz škola školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19“ žádáme zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků, aby škole sdělili funkční kontakty (telefonní číslo, e-mail) pro případnou potřebu kontaktování při zjištění příznaků infekčního onemocnění.

Dokument ke stažení v plném znění.pdf


___________________________________________________________

Seznam sešitů, školních a výtvarných potřeb pro rok 2020/2021

2. ročník

Sešit číslo 460  –  1 kus

Sešit číslo 510  –  1 kus

Sešit číslo 512  –  2 kusy

Sešit číslo 513  –  2 kusy

Sešit číslo 644 (deníček)  –  1 kus

Pero, 2x tužka, guma, pravítko, pastelky, obaly na sešity a knihy

Plastelína, lepidlo /tyčinka/, nůžky, vodové barvy, 2ks štětce / plochý, kulatý/, 30 ks  A4 výkresů, 30 ks A3 výkresů

Balík kopírovacích papírů

Balení papírových kapesníků

Převlečení do TV + tenisky

Přezůvky do školy

_______________________________________________________________

3. ročník

Sešit číslo 460  –  1 kus

Sešit číslo 510  –  1 kus

Sešit číslo 513  –  4 kusy

Sešit číslo 644 (deníček)  –  1 kus

Pero, 2x tužka, guma, pravítko, pastelky, obaly na sešity a knihy

Plastelína, lepidlo /tyčinka/, nůžky, vodové barvy, 2ks štětce / plochý, kulatý/, 30 ks  A4 výkresů, 30 ks A3 výkresů

Balík kopírovacích papírů

Balení papírových kapesníků

Převlečení do TV + tenisky

Přezůvky do školy

_______________________________________________________________

4. ročník

Sešit číslo 440  –  1 kus

Sešit číslo 523  –  5 kusů

Sešit číslo 524 –  2 kusy

Sešit číslo 644 (deníček)  –  1 kus

Pero, tužka č. 2, tužka č. 3, guma, pravítka 2x, obaly na sešity a knihy

Plastelína, lepidlo /tyčinka/, nůžky, vodové barvy, 2ks štětce / plochý, kulatý/, 20 ks  A4 výkresů, 20 ks A3 výkresů

Balík kopírovacích papírů

Balení papírových kapesníků

Převlečení do TV + tenisky

Přezůvky do školy

______________________________________________________________

5. ročník

Sešit číslo 440  –  1 kus

Sešit číslo 523  –  5 kusů

Sešit číslo 524 –  2 kusy

Sešit číslo 644 (deníček)  –  1 kus

Pero, tužka č. 2, tužka č. 3, guma, Pero, tužka č. 2, tužka č. 3, guma, pravítka – dlouhé, s ryskou, kružítko, pastelky, obaly na sešity a knihy

Plastelína, lepidlo /tyčinka/, nůžky, vodové barvy, 2ks štětce / plochý, kulatý/, 20 ks  A4 výkresů, 20 ks A3 výkresů

Balík kopírovacích papírů

Balení papírových kapesníků

Převlečení do TV + tenisky

Přezůvky do školy

_____________________________________________________

                                            6. ročník

Sešit číslo 440  –  1 kus

Sešit číslo 444  –  2 kusy

Sešit číslo 524  –  2 kusy

Sešit číslo 545 e  –  1 kus

Sešit číslo 544  –  6 kusů

Sešit číslo 644  –  1 kus

Pero, tužka č. 2, tužka č. 3, guma, pravítka – dlouhé, s ryskou, kružítko, pastelky, obaly na sešity a knihy

Lepidlo /tyčinka/, nůžky, vodové barvy, 2ks štětce / plochý, kulatý/,

          30 ks  A4 výkresů, 30 ks A3 výkresů

Balík kopírovacích papírů

Balení papírových kapesníků

Převlečení do TV + tenisky

Přezůvky do školy

________________________________________________________________

                                                7. ročník

Sešit číslo 440  –  1 kus

Sešit číslo 444  – 1 kus

Sešit číslo 524  –  4 kusy

Sešit číslo 544  –  7 kusů

Sešit číslo 545   –  1 kus

Sešit číslo 644  –  1 kus

Pero, tužka č. 2, tužka č. 3, guma, pravítka – dlouhé, s ryskou, kružítko, úhloměr, pastelky, obaly na sešity a knihy

Lepidlo /tyčinka/, nůžky, vodové barvy, 2ks štětce / plochý, kulatý/,

          30 ks  A4 výkresů, 20 ks A3 výkresů

Balík kopírovacích papírů

Balení papírových kapesníků

Převlečení do TV + tenisky

Přezůvky do školy

_______________________________________________________________

8. ročník

Sešit číslo 440  –  1 kus

Sešit číslo 464  –  1 kus

Sešit číslo 524 –  4 kusy

Sešit číslo 544  –  7 kusů

Sešit číslo 545  –  1 kus

Sešit číslo 644  –  1 kus

Pero, tužka č. 2, tužka č. 3, guma, pravítka – dlouhé, s ryskou, kružítko, úhloměr, pastelky, obaly na sešity a knihy

Lepidlo /tyčinka/, nůžky, vodové barvy, 2ks štětce / plochý, kulatý/,

          30 ks A4 výkresů, 20 ks A3 výkresů

Balík kopírovacích papírů

Balení papírových kapesníků

Převlečení do TV + tenisky

Přezůvky do školy

________________________________________________________________

                                 pro speciální třídu 6. ročník

Přebalovací podložku – v případě výměny upozorníme

Pleny –  aspoň 2 kusy na den

Vlhčené ubrousky – 1 balení

Náhradní oblečení – spodní prádlo, kalhoty nebo tepláky, ponožky

Prstové barvy, výkresy  A3 – 10x

________________________________________________________________     

                                    6. ročník speciální třída 

Prstové barvy, tužka, guma, pastelky, plastelína, lepidlo, vodové barvy, štětce-plochý, kulatý.

Výkresy 15x A4, 10x A3

Kopírovací papíry – balení

Převlečení do TV + tenisky

Přezůvky do školy

Papírové kapesníky

Vlhčené ubrousky – 1 balení

________________________________________________________________

7. ročník speciální třída


Sešit číslo 644 (deníček)  –  1 kus

Sešit číslo 523                  – 7 kusů

Tužky č. 2 a 3, guma, pastelky, plastelína, lepidlo, vodové barvy, štětce – plochý, kulatý

Výkresy 20x A4, 10x A3

Náčrtník

Převlečení do TV + tenisky

Přezůvky do školy,

Papírové kapesníky

________________________________________________________________

________________________________________________________________