Close

Akce školy

ČERVEN 2021
1.6.
Den dětí
Den zdravé výživy a zdravého životního stylu
22. 6.
Závěrečná pedagogická rada
Klasifikace prospěchu a chování za školní rok 2020/2021
Absence žáků ve šk. roce 2020/2021
Zprávy předsedy MS o činnosti
Vyhodnocení Minimálního preventivního programu
Vyhodnocení výchovného poradenství ve šk. roce 2020/2021
25. 6.
Vycházka spojená s opékáním
29. 6.
Projektové vyučování 1. – 8. ročník
30. 6.
Ukončení školního roku, rozloučení s vycházejícími, provést poučení žáků o BOZP
průběžně
MPP: přednáška, beseda – „Prevence HIV, AIDS“ 8. a 9. ročník
28. – 29. 6 dle počasí
Úklid areálu školy, vyplevelení školního pozemku a květinového záhonu