Close

Akce školy

BŘEZEN 2024
Datum
akce, čas
 
4. 3.
Předání velikonoční výzdoby na podatelnu městského úřadu
7. 3.
Divadelní představení Trojlístek pohádek   1. – 3. ročník
8. 3.
Divadelní představení S čerty nejsou žádné žerty   4. – 7. ročník
13. 3.
Beseda MPP – Kurátor a trestní odpovědnost dětí a mládeže – Mgr. Marcela Štrbáňová OSPOD Přerov
18. 3.
Požární poplach
18. 3.
Snídaňový klub
22. 3.
Velikonoční výstava
27. 3.
Velikonoční dílny
dle počasí
Bylinková zahrádka
průběžně
Příprava prací a výrobků na velikonoční výstavku
28. 3. – 1. 4.
Velikonoční prázdniny – poučení o bezpečnosti