Close

Akce školy

červen 2022

Datum

 

akce, čas

 

 

 

1.6.
Den dětí
3. 6.
Dračí lodě Kojetín
9. 6.
Soutěž Moudrá sova, Bystrá liška, Přerov
10. 6.
Mobilní dopravní hřiště (bývalý lihovar) 1. – 5. ročník
22. 6.
Závěrečná pedagogická rada
Klasifikace prospěchu a chování za školní rok 2021/2022

22. 6.
Ocenění nejlepších žáků starostou města
27. 6.
Projektové vyučování 1. – 9. ročník Co dělat…
28. 6.
Výstava Hravá věda – Holešov zámek, vstupné 50,-Kč + 50,-Kč jízdné
29. 6.
Vycházka spojená s opékáním
Den zdravé výživy a zdravého životního stylu
30. 6.
Ukončení školního roku, rozloučení s vycházejícími, provést poučení žáků o BOZP
průběžně
MPP: přednáška, beseda – „Prevence HIV, AIDS“ 8. a 9. ročník
27. – 29. 6 dle počasí
Úklid areálu školy, vyplevelení školního pozemku a květinového záhonu