Close

Akce školy

květen 2023
4. 5.
Den Země – projektový den
stupeň  DDM Kojetín
9. 5.
Kresba na chodníku 1. stupeň
16. 5.
Distanční seminář pro příjemce – Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I.
19. 5.
Malá kopaná
24. 5. 
LA čtyřboj
30. 5.
Žijeme v Evropě 
Projektové vyučování 
26. 5.
Vycházka s jarní tématikou spojená s opékáním