Close

Dopravní hřiště 2024

Červen 10, 2024

 

Žáci naší školy se zúčastnili výukového dopravního programu pod vedením DDM v Kojetíně. Získali informace z oblasti silničního provozu , jak se správně chovat na silnici i mimo ní. S městskou policií si žáci zopakovali dopravní značky a povinnou výbavu pro  jízdní kolo. Ukázali jsi názorně , jak správně mít nasazenou helmu na hlavě , tak aby nedocházelo k vážnějším úrazům. Pracovnice DDM měli pro žáky připravenou prezentaci na téma „ Jak se správně chovat na silnici “ .  Poté následoval krátký test, ve kterém žáci prokázali své vědomosti. Na improvizovaném dopravním hřišti si vyzkoušeli na jízdních kolech a koloběžkách roli účastníka silničního provozu. Na správný provoz dohlíželi policisté. Na závěr byli žáci odměnění sladkou odměnou. I přes nepříznivé počasí si to žáci užili.

Panáčková Petra