Close

Barevný týden Barevný den 2024

Červen 10, 2024

Poslední dubnový týden jsme si se žáky vybrali jako týden, kdy si budeme hrát s barvami. Každý den byla určena jedna barva a tu jsme měli další den využít ve svém oblečení, ať už v celém outfitu nebo jen jeho části. Všichni žáci se s chutí zapojili a na závěr týdne byli ti nejbarevnější odměněni sladkým pamlskem anebo plyšákem. V rámci tohoto týdne jsme uskutečnili také ,,Barevný den “, který se zaměřuje na seznámení se s pojmem menšina a s menšinami žijícími na území naší republiky. Tento rok jsme se zaměřili na menšinu romskou. Všechny třídy si se svými vyučujícími vyprávěly o historii, řemeslech a umělcích s řad této menšiny, četly si pohádky nebo je sledovaly na počítači. V závěru dne jsme se sešli a každá třída vyprávěla, co se v tento den dověděla, četla nebo zhlédla. Někteří žáci také namalovali krásné obrázky, které doplnily jejich vyprávění.

Mgr. Monika Šišková