Close

Projektové vyučování „Žijeme v Evropě“ 2023

Červen 20, 2023

Jak probíhá projektové vyučování Žijeme v Evropě?

Žáci jednotlivých tříd si pod vedením svého třídního učitele zvolí jeden stát EU. Během celého týdne sbírají informace o zvolené zemi: jaké je hlavní město, vlajka, měna, historie, památky, přírodní zajímavosti a zvláštnosti, hudba, kuchyně… Všechny získané vědomosti zapíšou na třídní plakát, který slouží při závěrečné prezentaci jednotlivých tříd. V letošním školním roce si I. třída (1. a 2. ročník) zvolila Francii, V. třída (3. a 5. ročník) Itálii, VI. třída (4. a 6. ročník) Španělsko, VIII. třída (7. a 8. ročník) Rakousko. Prezentace všech tříd byly opravdu inspirativní. Žáci se snažili získanými informacemi obohatit nejen sebe, ale i ostatní spolužáky. Výborná byla rovněž ukázka kuchyně jednotlivých států nebo taneční vystoupení žáků 6. třídy.

Cílem snažení všech dětí bylo hravou formou poznat kulturní a sociální odlišnosti mezi národy, seznámit se s tím, co nás v Evropě spojuje a rozděluje.

 

Mgr. Hana Jarmerová