Close

Dopravní hřiště 2023

Červen 30, 2023

Všechny děti si potřebují osvojit základní pravidla bezpečnosti silničního provozu, neboť denně řeší různé dopravní situace při cestě do školy i při různých aktivitách ve svém volném času. Proto se naši žáci i letos zúčastnili výukového programu DDM v Kojetíně zaměřeného na dopravní výchovu. Pod vedením odborníků získali základní vědomosti i dovednosti z oblasti první pomoci, s městskou policií si zopakovali dopravní značky, osvojili si správné návyky pro bezpečné a ohleduplné chování v silničním provozu. Potom si na improvizovaném dopravním hřišti vyzkoušeli na řádně vybavených jízdních kolech či koloběžkách roli účastníka silničního provozu jako cyklisté. Dohlíželi na ně policisté, kteří drobné přestupky nejen „pokutovali“ trestnými body, ale znovu žákům trpělivě vysvětlovali nesprávné chování v dané dopravní situaci. Akce se všem moc líbila. Přispělo k tomu pěkné slunečné počasí i drobná sladká odměna, kterou si všichni účastníci odnesli domů po ukončení akce.

Mgr. Jarmerová