Close

Vycházka s jarní tematikou

Květen 30, 2023 Příspěvky

vycházka

Počasí se nám konečně umoudřilo a nastaly teplé jarní dny. Jelikož jsme těchto dnů chtěli naplno využít, vyrazili jsme v pátek 26. 5. 2023 na jarní vycházku. Naše trasa vedla naučnou stezkou Biocentrum Kojetín. Cestou nás čekalo několik pěkných zastávek, na [klikněte zde…]

Hygiena a hygienické návyky 2023

Únor 28, 2023 Příspěvky

V letošním školním roce proběhly besedy věnované tématu hygieny na konci ledna a v začátku měsíce února. Pro každou třídu probíhala beseda odděleně. Zatímco mladší žáci potřebovali zopakovat základní hygienická pravidla, kterými se člověk řídí během dne, ti starší se více věnovali [klikněte zde…]

Svět a já 2023

Únor 28, 2023 Příspěvky

V listopadu na naší škole proběhlo projektové vyučování „Svět a já“, jehož cílem je vzájemné poznávání žáků v třídním kolektivu. Den začal komunitním kruhem v jednotlivých třídách, ve kterém si žáci zahráli různorodé poznávací a stmelovací hry a povídali si se svými učitelkami [klikněte zde…]

Soutěž ve společenských hrách 2023

Únor 28, 2023 Příspěvky

Pro zpestření posledního dne prvního pololetí školního roku 2022/2023 jsme pro žáky připravili soutěž ve společenských hrách. Žáci 1. stupně skládali stolní i počítačové puzzle. Úroveň obtížnosti jsme zvolili podle věku žáků: ti nejmladší sestavovali obrázek z dvanácti dílků, žáci 3. [klikněte zde…]

Florbal 2023

Únor 28, 2023 Příspěvky

Na měsíc leden jsme měli naplánován kromě jiného i turnaj ve florbalu. Je to oblíbený druh sportu hlavně mezi chlapci. Připravovali jsme se na něj nácvikem jednotlivých technických dovedností s holí a míčkem na florbal – slalom mezi kuželkami, střelba do [klikněte zde…]

Den s hudbou 2023

Únor 28, 2023 Příspěvky

pěvecká soutěž

Dne 24. 2. 2023 se v naší škole uskutečnila taneční a pěvecká soutěž Zlatý Slavík. Soutěže se zúčastnili žáci prvního i druhého stupně. Žáci soutěžili ve čtyřech kategoriích: jednotlivci, skupiny, třídy a tanec. Děti se na svá vystoupení připravovaly v hodinách hudební [klikněte zde…]

Vánoční  knihovna

Prosinec 21, 2022 Příspěvky

beseda v knihovně

I v letošním roce jsme byli pozváni na předvánoční návštěvu místní knihovny. Pozvání jsme přijali a těšili se, co si pro nás paní knihovnice připravila. Děti přivítala a následně jim vyprávěla o adventních zvycích v našem kraji a také jako každý rok [klikněte zde…]