Close

Hygiena a hygienické návyky 2024

Březen 4, 2024

Na konci ledna jsme se v rámci minimálního preventivního programu s žáky školy zabývali hygienou a základními hygienickými návyky. Proběhly celkem tři besedy, kterých se žáci účastnili podle svého věku. Pro nejmenší jsme zvolili obrázkovou  prezentaci, při které žáci dávali dohromady základní hygienická pravidla používaná v průběhu celého dne. Žáci byli aktivní a všichni se do besedy zapojovali. Starší žáky již více zajímala  problematika dospívání, puberty. Nejvíce dotazů bylo k péči o pleť a vlasy. U mladších žáků jsme kladli důraz na správný postup čištění zubů, starší žáky zajímal postup odstranění akné.  Základními tématy hygieny a péče o své tělo se vyučující zabývají po celou docházku žáků do naší školy a pořádané besedy jen prohlubují znalosti žáků v této oblasti.

Mgr. Jaroslav Šiška