Close

Co dělat 2023

Červen 30, 2023

V úterý 27. června 2023 proběhlo na naší škole projektové vyučování – s názvem Co dělat? neboli člověk za mimořádných událostí. Cílem tohoto vyučování bylo seznámení se s pojmy civilní obrana a ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí. Děti se během dne seznámily s důležitými informacemi o integrovaném záchranném systému, co a jak správně dělat a jak se správně chovat za mimořádných událostí. Den probíhal formou skupinové práce na jednotlivých stanovištích. Žáci si vyzkoušeli poskytnutí první pomoci, odsun raněného, seznámili se s integrovaným záchranným systémem, tísňovými čísly, prostředky improvizované ochrany osob, evakuací obyvatel.

Mgr. Monika Šišková