Close

Příspěvky

Co dělat 2023

Červen 30, 2023 Příspěvky

V úterý 27. června 2023 proběhlo na naší škole projektové vyučování – s názvem Co dělat? neboli člověk za mimořádných událostí. Cílem tohoto vyučování bylo seznámení se s pojmy civilní obrana a ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí. Děti se během dne seznámily [klikněte zde…]

Dopravní hřiště 2023

Červen 30, 2023 Příspěvky

Všechny děti si potřebují osvojit základní pravidla bezpečnosti silničního provozu, neboť denně řeší různé dopravní situace při cestě do školy i při různých aktivitách ve svém volném času. Proto se naši žáci i letos zúčastnili výukového programu DDM v Kojetíně zaměřeného [klikněte zde…]

LA čtyřboj

Červen 30, 2023 Příspěvky

Se školním rokem 2022/2023 jsme se v rámci tělesné výchovy rozloučili na Letním atletickém čtyřboji. Závody byly určené pro žáky druhého stupně a napříč všemi kategoriemi byly k vidění pěkné výkony. Žáci soutěžili ve čtyřech kategoriích: běh na 50 m, vytrvalostní [klikněte zde…]

Dopravní soutěž 2023

Červen 20, 2023 Příspěvky

Dne 25. dubna se na naší škole konala již tradičně dopravní soutěž, která byla určena zejména pro žáky druhého stupně. Součástí dopravní soutěže byla jízda zručnosti na kole, která nebyla vůbec jednoduchá. Žáci trénovali jízdu osmičkou namalovanou na zemi, slalom, [klikněte zde…]

Vycházka s jarní tematikou

Květen 30, 2023 Příspěvky

vycházka

Počasí se nám konečně umoudřilo a nastaly teplé jarní dny. Jelikož jsme těchto dnů chtěli naplno využít, vyrazili jsme v pátek 26. 5. 2023 na jarní vycházku. Naše trasa vedla naučnou stezkou Biocentrum Kojetín. Cestou nás čekalo několik pěkných zastávek, na [klikněte zde…]

Hygiena a hygienické návyky 2023

Únor 28, 2023 Příspěvky

V letošním školním roce proběhly besedy věnované tématu hygieny na konci ledna a v začátku měsíce února. Pro každou třídu probíhala beseda odděleně. Zatímco mladší žáci potřebovali zopakovat základní hygienická pravidla, kterými se člověk řídí během dne, ti starší se více věnovali [klikněte zde…]

Svět a já 2023

Únor 28, 2023 Příspěvky

V listopadu na naší škole proběhlo projektové vyučování „Svět a já“, jehož cílem je vzájemné poznávání žáků v třídním kolektivu. Den začal komunitním kruhem v jednotlivých třídách, ve kterém si žáci zahráli různorodé poznávací a stmelovací hry a povídali si se svými učitelkami [klikněte zde…]

Soutěž ve společenských hrách 2023

Únor 28, 2023 Příspěvky

Pro zpestření posledního dne prvního pololetí školního roku 2022/2023 jsme pro žáky připravili soutěž ve společenských hrách. Žáci 1. stupně skládali stolní i počítačové puzzle. Úroveň obtížnosti jsme zvolili podle věku žáků: ti nejmladší sestavovali obrázek z dvanácti dílků, žáci 3. [klikněte zde…]