Close

ZSSLADOVNI.INFO

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice – pracoviště Kojetín, Sladovní 492

KONTAKTY

Aktuální akce školy

DEN ROMŮ NA ZŠ SLADOVNÍ

V rámci Mezinárodního dne Romů, který je stanovený na 8. dubna, naše škola ve spolupráci s Charitou Kojetín připravila na 5. dubna svůj netradiční program, který byl součástí oslav tohoto dne.

Velikonoční dílničky

Velikonočnídílničky se konaly v budově školy ve středu 28. 3. 2018. Děti se nejprvepod vedením naší asistentky paní Kláry Pompové krátce seznámilys velikonočními tradicemi a zvyky. Na prvním pracovišti se všichnis chutí pustili do výroby velikonoční dekorace – slepičky s vajíčkem.

Okresní kolo chlapců ve stolním tenise.

  Dne 23 . března 2018 se v naší škole uskutečnilo již tradiční Okresní kolo ve stolním tenisu chlapců. Zúčastnily se ho  4 čtyřčlenná družstva z Přerova, Lipníku, Hranic a z naší školy.

Beseda s kurátorkou mládeže OSPOD Přerov na téma: ,,Kurátor a trestní odpovědnost dětí a mládeže“

Dne 13. března 2018 se na naší škole uskutečnila beseda pro žáky čtvrtého až devátého ročníku k tématu trestní odpovědnosti dětí a mládeže. Akce proběhla v rámci Minimálního preventivního programu školy.

Dospívání

Dne prvního března se na naší škole uskutečnila beseda pro dívky šestého a sedmého ročníku, která byla zaměřená na téma dospívání. Beseda proběhla v rámci programu školní minimální prevence.

Den s hudbou

V měsíci únoru před jarními prázdninami se na naší škole konala soutěž ve zpěvu „Zlatý slavík“ a taneční soutěž. Největší zájem o účast v soutěži měli jako obvykle nejmladší žáci, ale zahanbit se nedali ani žáci z vyšších ročníků.

Hrátky na sněhu

Hrátky na sněhu jsme plánovali již na měsíc leden. Počasí nám však nepřálo, a tak jsme využili skromnou sněhovou nadílku těsně před začátkem jarních prázdnin.   

                                                                                                                                        

                                                                                                                  

Piškvorky, puzzle

Ve středu 31. ledna 2018 se v naší škole uskutečnilo dopoledne zaměřené na soutěže ve  stolních hrách.

Hygienické návyky

Dobrá hygiena pomáhá zdraví, kráse, pohodlí i sociálnímu styku. Špatné hygienické návyky, nemožnost trvalé hygieny člověka naopak znevažují. Pod těmito hesly proběhly dne 31. ledna 2018 tři samostatné besedy věnované tématu hygienických návyků.