Close

ZSSLADOVNI.INFO

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice – pracoviště Kojetín, Sladovní 492

KONTAKTY

Aktuální akce školy

„Co dělat“

Dne 28. června 2018 proběhl na naší základní škole projektový den a projektové vyučování s názvem „Co dělat“ (člověk za mimořádných událostí). V přípravném období se nejprve žáci seznámili s typy rizikových situací, jejich řešením a s chováním při vyhlášení evakuace obyvatelstva.

Zábavné odpoledne pro žáky

Dne 26. 6. 2018 se na naší škole uskutečnilozábavné odpoledne pro žáky. Žáci se nejprve občerstvili. Paní učitelky aasistentky pro ně připravili odpolední občerstvení – polévku a výborný višňovýkoláč. 

Den zdravé výživy a zdravého životního stylu

Od září 2017 se naše škola zapojila do projektu Ovoce, zelenina a mléko doškol, který vznikl spojením dvou projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko doškol. Cílem projektu je vytvořit u dětí zdravé stravovací návyky. 

Projektový den a vyučování: Žijeme v Evropě

Projektový den a projektové vyučování s názvem „Žijeme v Evropě“ se na škole uskutečnil v úterý 29. května. Cílem je poznávání kulturních a sociálních odlišností mezi národy, poznávání toho, co nás spojuje a rozděluje v Evropě.

Školní a okresní kolo lehkoatletického čtyřboje

Ve středu 9. května se na naší škole uskutečnilo školní kolo lehkoatletického čtyřboje. Žáci 4. – 9. ročníku soutěžili ve skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem, v běhu na 60 metrů a závěrečnou disciplínou byl běh na 1500 m (hoši) a 800 m (dívky.)

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Dne 18. dubna 2018 proběhla na naší škole soutěž mladých cyklistů. Účastnili se jí žáci šestého až devátého ročníku. Před vlastní soutěží žáci nacvičovali jízdu zručnosti na překážkové dráze a procházeli si otázky z pravidel provozu na pozemních komunikacích. 

DEN ROMŮ NA ZŠ SLADOVNÍ

V rámci Mezinárodního dne Romů, který je stanovený na 8. dubna, naše škola ve spolupráci s Charitou Kojetín připravila na 5. dubna svůj netradiční program, který byl součástí oslav tohoto dne.

Velikonoční dílničky

Velikonočnídílničky se konaly v budově školy ve středu 28. 3. 2018. Děti se nejprvepod vedením naší asistentky paní Kláry Pompové krátce seznámilys velikonočními tradicemi a zvyky. Na prvním pracovišti se všichnis chutí pustili do výroby velikonoční dekorace – slepičky s vajíčkem.

Okresní kolo chlapců ve stolním tenise.

  Dne 23 . března 2018 se v naší škole uskutečnilo již tradiční Okresní kolo ve stolním tenisu chlapců. Zúčastnily se ho  4 čtyřčlenná družstva z Přerova, Lipníku, Hranic a z naší školy.