Close

Návštěva knihovny 2023

Leden 9, 2024

Jednou z našich školních vánočních tradic bývá návštěva městské knihovny v Kojetíně. I letos jsme tento zvyk dodrželi a s žáky knihovnu v úterý 19. 12. 2023 navštívili.

Paní knihovnice si pro nás přichystala velmi zajímavý a zábavný program. Nejdříve děti seznámila s celkovým chodem knihovny a jejími pravidly. Poté jsme si vybrali knížku, ze které nám paní knihovnice předčítala. Děti mlčky poslouchaly velmi zajímavý příběh o lvovi v knihovně. Nakonec následovala malá vánoční dílnička, ve které si děti mohly vyrobit vánoční svícínek.

Žákům se návštěva knihovny velmi líbila. Paní knihovnici patří velké poděkování. Tak snad zase za rok.

Mgr. Anna Bláhová