Close

Diskuzní klub – Městské policie v Kojetíně

Leden 9, 2024

Dne 3. listopadu navštívili naši školu policisté Městské policie v Kojetíně. Pro žáky prvního i druhého stupně si připravili zajímavou prezentaci, ve které žákům vysvětlili základní aspekty své práce. Na praktických příkladech dětem přiblížili průběh svého pracovního dne, objasnili jim základní pojmy, povídali si s nimi o nejběžnějších přestupcích, které často řeší.  Žáci tak získali představu o fungování městské policie a jejím významu pro město Kojetín.

Poučili žáky o správném způsobu chování na veřejnosti ve dne i v nočních hodinách. Žáci měli možnost se do besedy zapojit, policistům kladli své otázky a do besedy přispěli i svými zkušenostmi z dané problematiky.

Všem se beseda líbila a těšíme se, že policie mezi nás zavítá opět i příští rok.

Mgr. Jaroslav Šiška