Close

Soutěž ve společenských hrách 2023

Únor 28, 2023

Pro zpestření posledního dne prvního pololetí školního roku 2022/2023 jsme pro žáky připravili soutěž ve společenských hrách. Žáci 1. stupně skládali stolní i počítačové puzzle. Úroveň obtížnosti jsme zvolili podle věku žáků: ti nejmladší sestavovali obrázek z dvanácti dílků, žáci 3. – 5. ročníku si vybrali puzzle ze 48 dílků. Výsledky obou klání jsme sečetli a vyhlásili celkové vítěze jednotlivých kategorií.

1. a 2. ročník  1. místo Johnny Mirga, 2. místo Miroslav Čipčala, 3. místo Sofie Milková

3. ročník   1. místo Natálie Gáborová, 2. místo Leon Milko, 3. místo Sandra Mirgová

4. a 5. ročník    1. místo Kristina Mirgová, 2. místo Mare Mirgová, 3. místo Marie Mižikárová

Žáci 2. stupě se rozhodli pro strategickou hru, při které se dva soupeři střídají v kreslení křížků a koleček  – piškvorky. Soutěžili systémem „každý s každým“. Po dlouhém a namáhavém zápolení se na 1. místě umístila Lenka Fialová, 2. místo obsadil Joseph Horvát, 3. místo patřilo Kristiánu Gogovi.

Mgr. Hana Jarmerová