Close

Hygiena a hygienické návyky 2023

Únor 28, 2023

V letošním školním roce proběhly besedy věnované tématu hygieny na konci ledna a v začátku měsíce února. Pro každou třídu probíhala beseda odděleně. Zatímco mladší žáci potřebovali zopakovat základní hygienická pravidla, kterými se člověk řídí během dne, ti starší se více věnovali péči o vlasy a pleť v době dospívání. Jejich zájmu o problematiku odpovídaly i promítané prezentace. Během besed měli žáci možnost klást dotazy, nejvíce jich bylo směrováno ke správnému čištění zubů  – u těch menších, starší žáci se nejvíce dotazovali na příznaky a léčbu akné. Vštěpování základních hygienických návyků, péči o čistotu těla a oděvu se věnují ve svých předmětech všichni vyučující školy. Tato témata považujeme za důležitá k rozvíjení zdravého životního stylu žáků, proto se jim věnujeme i v rámci našeho minimálního preventivního programu.

 

Mgr. Jaroslav Šiška