Close

Počítač a já – projektové vyučování 2022

Listopad 28, 2022

počítač a já

Dne 20. října proběhlo na naší škole projektové vyučování věnované problematice počítačů a jejich využívání žáky. Každá třída si připravila plakát, za pomoci kterého prezentovala před ostatními své znalosti. Mladší žáci hovořili více o svém využívání počítačů, seznámili ostatní s tím, co už umí na počítači udělat. Starší žáci se naopak zaměřili na součásti počítače a historii jejich vývoje.

Všem žákům se prezentování vydařilo. Pro zájemce pak následoval vědomostní test v počítačové učebně. Nejlepších výsledků dosáhli žáci pátého ročníku Marie Mižikárová a Gino Milko.

Mgr. Jaroslav Šiška