Close

Den zdravé výživy a zdravého životního stylu – září 2018

Říjen 8, 2018

Zdravá výživa je způsob stravování, které nezatěžuje lidský organismus. K tomu napomáhá projekt „Ovoce, zelenina a mléko do škol“, do kterého se naše škola zapojila od září 2017. Cílem projektu je zvýšit u dětí oblibu ovoce, zeleniny a neochucených mléčných výrobků, přispět rovněž k formování zdravějšího životního stylu naší mladé populace. Náš školní „Den zdravé výživy a zdravého životního stylu“ se konal ve středu 27. září 2018. Žáci nejprve zhlédli prezentaci týkající se tohoto aktuálního tématu, potom se rozdělili do tří skupin podle ročníků. Žáci 1. – 3. ročníku si nejprve připomněli, co je to ovoce a zelenina. Své znalosti si ihned ověřili na pracovním listě, na kterém označili ovoce červeným kolečkem a zeleninu kolečkem zeleným. Po vyhodnocení práce nakreslili lidský obličej – vlasy, oči, nos i ústa ztvárnili pomocí výstřižků ovoce a zeleniny z různých letáků a novin. Starší žáci vytvořili zajímavý projekt o zdravé výživě. Na flipchart nakreslili dvě postavy s velkým břichem. Žáci 4., 5. a 7. ročníku vystřihli a nalepili do břicha první postavy vše zdravé, žáci 6., 8. a 9. ročníku vystřihli a vlepili druhé postavě do břicha vše nezdravé. Potom se starší chlapci odebrali do počítačové učebny, kde vytvořili krátkou prezentaci týkající se zdravé výživy na PC. Děvčata připravila pro všechny děti výborné ovocné špízy.

Závěr dne byl společný pro všechny ročníky a konal se na školní zahradě. Žáci byli rozdělení do tří družstev a soutěžili při štafetových hrách. S poměrně velkým náskokem vyhrálo družstvo Tygříků.

Celá akce se moc povedla a je prezentována na chodbě školy pomocí fotografií, pracovních listů a výtvorů žáků.

Mgr. Hana Jarmerová

V rámci akce – Den zdravé výživy a zdravého životního stylu – září 2018- pořádané příspěvkovou organizací Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce. Záznamy mohou být zveřejněny na webu organizátora akce. Příspěvková organizace Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.