Close

zssladovni

Beseda s kurátorkou mládeže OSPOD Přerov

Březen 10, 2022 Příspěvky

 Dne 8. března jsme přivítali na naší škole kurátorkou Magistrátu města Přerova paní Vlastou Janů. Přijela s dětmi pobesedovat o trestně právní zodpovědnosti mládeže a otázkách souvisejících s touto problematikou. Vysvětlila žákům práci orgánu sociálně-právní ochrany mládeže, zabývala rozdíly mezi přestupky a [klikněte zde…]

Hygienické návyky

Březen 10, 2022 Příspěvky

beseda

Správné hygienické návyky dětí jsou základem pro jejich zdravý rozvoj a život. Proto tomuto tématu věnujeme na naší škole každým rokem zvýšenou pozornost. Již od nejmenších dětí tyto návyky rozvíjíme a upevňujeme a klademe důraz na jejich dodržování. Učitelé se [klikněte zde…]

Puzzle, piškvorky 2022

Březen 10, 2022 Příspěvky

pexeso

Puzzle je oblíbená skládačka vhodná pro všechny věkové kategorie. Rozvíjí logické myšlení, pozornost, paměť, představivost i jemnou motoriku. Naše školní soutěž ve skládání puzzle se  uskutečnila ve čtvrtek 3. 2. 2022. I. třída se rozdělila na dvě skupiny – žáky prvního [klikněte zde…]

„Svět a já“ 2021

Březen 10, 2022 Příspěvky

projektové vyučování

I když jsme malou školou, ve které se děti navzájem dobře znají, každoročně zařazujeme projektové vyučování věnované jejich vzájemnému hlubšímu poznávání ve třídním kolektivu. V letošním školním roce akce proběhla na konci listopadu. V počátku zařazujeme rozehřívací a stmelovací hry, které si [klikněte zde…]

Pexeso 2021

Leden 4, 2022 Příspěvky

pexeso

Pexeso je jednoduchá klasická paměťová hra, která podporuje soutěživost i trpělivost. Naše třídní soutěž v této oblíbené hře se uskutečnila 25. listopadu 2021. Děti jsme pomocí losu rozdělili do dvou družstev, ta postupně hrála s oběma zvolenými motivy pexesa – zvířátky [klikněte zde…]

Vybíjená 2021

Leden 4, 2022 aktuality

Turnaj ve vybíjené se uskutečnil v tělocvičně sokolovny ve čtvrtek 18. 11. 2021. Této tradiční míčové hry se účastnila tři družstva sestavená z žáků 1. – 6. ročníku.  „Ohniváci“ byli vedeni kapitánkou Jesikou Mirgovou (Gino Milko, Johnny Mirga, Denisa Pechová), „Modráky“ měl [klikněte zde…]

Počítač a já – projektové vyučování

Listopad 18, 2021 Příspěvky

počítač a já

Žáci naší školy si nejprve v týdenním přípravném období vyrobili plakáty, na kterých pro ostatní názorně zpracovali své znalosti o využití počítačů a chytrých mobilních telefonů. Připravovali se také na své vystoupení před ostatními žáky. Vlastní prezentace proběhla 25. října.  Žáci [klikněte zde…]

Brána do Staréch časů

Listopad 9, 2021 Příspěvky

povidla

V pátek 8. října jsme s žáky naší školy vyrazili na nádvoří Vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně, kde se konala již tradiční akce „Brána do staréch časů na Hané“. Program byl opravdu velmi pestrý, a tak se děti dozvěděly, jak se dříve [klikněte zde…]

Malování na chodníku 2021

Listopad 9, 2021 Příspěvky

malování

Letošní tradiční výtvarné aktivity jsme odstartovali podzimním malováním na chodníku, které se uskutečnilo 14. 9. 2021 před budovou školy. Zúčastnili se ho žáci 1. – 5. ročníku. Děti měly namalovat vše, co se týkalo podzimu. Většina dětí zvolila jako téma [klikněte zde…]