Close

Zpráva o činnosti školní družiny – druhé čtvrtletí školního roku 2022-2023

Únor 28, 2023

Po svatém Martinu jsme se s dětmi připravovaly na příchod Mikuláše s čertem, zpívali písničky a učili se básničky, aby Mikuláši mohli ukázat, co všechno umí.

V pracovních činnostech jsme se staršími dětmi vyráběli postavičku čerta (z ruličky od toaletního papíru) a s prvňáčky vybarvovali omalovánky. V období adventu jsme si povídali o tradicích a zvycích, které se v tomto období dodržovali a dodržují. Se staršími dětmi jsme pracovali na PC, kde si měli vyhledat informace o štědrovečerním menu a o slavnostním prostření stolu. K tomuto účelu jsme si vyrobili svícen ze skořápek vlašských ořechů a dozdobili perličkami, třpytkami…. Rovněž si děti měli možnost vyrobit drobné dárky pro své nejbližší – vánočního skřítka, čepičku. Starší děvčata měla možnost uplést nebo uháčkovat šálu. Bohužel jim chyběla trpělivost při této činnosti a výrobek dívky nedokončily.

Období příprav na vánoční svátky patřilo k těm náročnějším, jelikož děti plnily nejenom úkoly do vyučování, ale současně vyzdobovaly třídu, připravovaly či vyráběly dárky.

S příchodem nového roku a po vánočním hodování a sledování televizních pohádkových příběhů se děti opět musely vrátit do lavic a řádně se připravovat do jednotlivých předmětů, jelikož se blížily pololetní písemné práce, které mohly ovlivnit známky na pololetní vysvědčení.

Samozřejmě se děti nezapomněly pochlubit dárky, které dostaly pod stromeček.

V prvním měsíci nového roku jsme v pracovních činnostech vytvořili z vatových tyčinek zimní krajinku se sněhulákem.  Nezapomněli jsme ani na ptáčky v naší školní zahradě zavěšením tukových koulí se semínky a zavěsili krmítka s obilím. Posledním, i když nedokončeným výrobkem je papírová čepice vyšívaná různobarevnými bavlnkami.

Počet dětí navštěvujících školní družinu se z řad nejmenších nezměnil. Na přání zákonného zástupce ukončila docházku jedna žačka. Do naší školy by měli přijít noví žáci, tak stav naší družiny bude jistě doplněn.

 

V Kojetíně 15. 2. 2023

D. Panáčková