Close

Vánoční dílny a vánoční besídka 2022

Leden 3, 2023

besídka

Nastal prosinec a i do naší školy se dostavil čas Vánoc. Tento kouzelný čas jsme si jako každý rok zpříjemnili vánočními událostmi.

Ve středu 21.12. se konaly vánoční dílny. Žáci měli po celé škole čtyři stanoviště, na kterých se za celý den vystřídali. Na třech těchto stanovištích vyráběli vánoční výrobky nebo ozdoby. Letos si domů odnesli dřevěné ozdoby na stromeček, vánoční stromeček z různých látek a vánoční přání. Na čtvrtém stanovišti děti pekly různé druhy cukroví.

Ve čtvrtek 22.12. se konala vánoční besídka. Společně jsme si povykládali o vánočních zvycích, tradicích a významných prosincových dnech. Dokonce jsme si vyzkoušeli některé vánoční tradice jako pouštění lodiček, krájení jablka nebo házení střevícem. Zazpívali jsme si koledy a děti přednesly vánoční básničky. Ochutnávali jsme vánoční cukroví, které jsme si předchozí den napekli. Užili jsme si společně krásný vánoční čas a popřáli si hezké Vánoce a všechno nejlepší do nového roku.

Mgr. Anna Bláhová

besídka besídka besídka