Close

Vánoční  knihovna

Prosinec 21, 2022

beseda v knihovně

I v letošním roce jsme byli pozváni na předvánoční návštěvu místní knihovny. Pozvání jsme přijali a těšili se, co si pro nás paní knihovnice připravila. Děti přivítala a následně jim vyprávěla o adventních zvycích v našem kraji a také jako každý rok měla připravenu krásnou vánoční pohádku, tentokrát ,,O třech zlých dědcích“. Děti se zaujetím poslouchaly a paní knihovnici odměnily po přečtení  dlouhotrvajícím potleskem. V závěru naší návštěvy si děti vyrobily vánoční svícen a byly velmi potěšeny, že si mohou celou knihovnu a hlavně knihy, prohlédnout. S přáním krásných vánočních svátků se s paní knihovnicí rozloučily.

Už se těšíme, co dalšího si pro nás knihovna připraví v příštím roce.

Mgr. Monika Šišková

beseda v knihovně beseda v knihovně beseda v knihovně