Close

Ocenění žáků starostou města

Červen 30, 2022

starosta

Dne 22. června 2022 bylo 5 žáků naší školy oceněno starostou města Kojetína panem ing. Leošem Ptáčkem za příkladné chování a vystupování, vzornou reprezentaci školy v okresních soutěžích a aktivní účast v soutěžích pořádaných školou. Oceněni byli Johnny Mirga, Marie Mižikárová, Stefanie Mižikárová, Štefan Mižikár a Lenka Fialová. Všichni nominovaní obdrželi od pana starosty drobné upomínkové předměty a finanční dar.

Radka Dufková

zástupce ředitele pro základní školu