Close

Co dělat – 2022

Červen 30, 2022

co dělat

Dne 27. června 2022 proběhlo na naší škole projektové vyučování s názvem ,,Co dělat…“. S blížícími prázdninami bylo potřeba si s žáky připomenout zásady první pomoci a důležitá čísla integrovaného záchranného systému. Žáci si na jednotlivých stanovištích vyzkoušeli, jak se chovat v mimořádných situacích. Vyzkoušeli si poskytnutí první pomoci, prakticky si procvičili masáž srdce, umělé dýchání, odsun raněného, naučili se zásady obvazové techniky a sestavení evakuačního zavazadla. Nakonec jsme si společně celou akci zhodnotili a na závěr nezbývá než dodat: ,,Štěstí přeje připraveným“.

Mgr. Barbora Kantorová