Close

Projektové vyučování „Žijeme v Evropě“ 2022

Červen 17, 2022

prezentace žáků

Projektové vyučování s názvem „Žijeme v Evropě“ se na naší škole uskutečnilo od 23. května 2022 do 25. května 2022.

Cílem bylo hravou formou poznat kulturní a sociální odlišnosti mezi národy, seznámit se s tím, co nás v Evropě spojuje a rozděluje. 1.třída (1., 2. a 3. ročník) si zvolila Slovensko, IV. třída (4. a 6. ročník) Maďarsko, V. třída (5. a 7. ročník) Itálii, 8. třída (8. a 9. ročník) Německo a speciální třída Nizozemí.

Žáci celý týden zjišťovali informace o vybraném státu Evropy, věnovali se nejen zeměpisným znalostem, ale i přírodním a kulturním zajímavostem či zvláštnostem. Naučili se písničku, několik slovíček, přečetli či sledovali pohádku, popř. uvařili národní jídlo zvolené země (pizza, šulance s perníkom…). Vyvrcholením týdenního snažení byla společná prezentace všech tříd  a vyvěšení vyrobených plakátů na chodbě školy.

Mgr. Hana Jarmerová

ochutnávka jídla  prezentace žáků

prezentace žáků