Close

Dopravní soutěž

Červen 17, 2022

skupina závodníků

Dne 4. května 2022 se na naší škole uskutečnila tradiční soutěž v jízdě zručnosti na kole.

Její součástí bylo také prověření znalosti  pravidel silničního provozu formou interaktivního testu v počítačové učebně školy. Soutěže se zúčastnili žáci čtvrtého až devátého ročníku.

Vítězem soutěže v kategorii hochů se stal Radek Fečo, druhým byl Diego Mižikár.

V kategorii dívek byla vítězkou Monika Milková a druhá byla Marie Mižikárová.

V tomto složení jsme soutěžili i na okresním kole soutěže v Přerově. Po napsání testů z dopravní výchovy a ze znalostí poskytování první pomoci se opět soutěžilo v jízdě zručnosti. Samotná jízda se nám příliš nevydařila, posbírali jsme trestné body, ale celkově jsme se umístili na výborném třetím místě. Všem závodníkům děkuji za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jaroslav Šiška