Close

„Svět a já“ 2021

Březen 10, 2022

projektové vyučování

I když jsme malou školou, ve které se děti navzájem dobře znají, každoročně zařazujeme projektové vyučování věnované jejich vzájemnému hlubšímu poznávání ve třídním kolektivu. V letošním školním roce akce proběhla na konci listopadu.

V počátku zařazujeme rozehřívací a stmelovací hry, které si nejvíce užívají ti nejmladší. Další činností je například povídání o sobě v komunitním kruhu, kde děti sdělují, co se jim líbí a nelíbí, jaké mají představy o svém životě, co očekávají od spolužáků a kamarádů. Své představy zpracovávají i formou obrázků. Ti starší odpovídají v  zábavném dotazníku na otázky týkající se své osoby.

Se svými výtvory se žáci spolužákům  pochlubili na nástěnce pověšené na chodbě školy.

Mgr. Jaroslav Šiška