Close

Hygienické návyky

Březen 10, 2022

beseda

Správné hygienické návyky dětí jsou základem pro jejich zdravý rozvoj a život.

Proto tomuto tématu věnujeme na naší škole každým rokem zvýšenou pozornost. Již od nejmenších dětí tyto návyky rozvíjíme a upevňujeme a klademe důraz na jejich dodržování. Učitelé se k tomuto tématu vracejí v jednotlivých předmětech, na správnou péči o hygienu těla a dodržování hygienických návyků je zaměřena i naše každoroční beseda s žáky. V letošním roce se uskutečnila na konci měsíce ledna. Z důvodu epidemiologických opatření jsme besedy zorganizovali pro každou třídu školy zvlášť. U nejmenších žáků proběhla hravou formou za pomocí interaktivní tabule. Větší žáci se zajímali především o péči o pleť v období puberty. Všechny besedy proběhly v přátelské atmosféře, žáci projevovali o tuto problematiku zájem.

 

Mgr. Jaroslav Šiška

metodik prevence

beseda2