Close

Beseda s kurátorkou mládeže OSPOD Přerov

Březen 10, 2022

 Dne 8. března jsme přivítali na naší škole kurátorkou Magistrátu města Přerova paní Vlastou Janů. Přijela s dětmi pobesedovat o trestně právní zodpovědnosti mládeže a otázkách souvisejících s touto problematikou. Vysvětlila žákům práci orgánu sociálně-právní ochrany mládeže, zabývala rozdíly mezi přestupky a trestními činy. Využívala skutečné příběhy, na kterých vždy vysvětlila konkrétní protiprávní jednání a postup při jeho řešení.

Žáci se zájmem naslouchali a aktivně se zapojovali do besedy. V závěru měli možnost položit paní Janů své dotazy.

Chtěl bych jí poděkovat za dlouholetou spolupráci a příští rok se na její besedu budeme opět těšit.

Mgr. Jaroslav Šiška