Close

Beseda se strážníky Městské policie v Kojetíně

Listopad 18, 2021

beseda policie

V letošním školním roce jsme policisty Městské policie v Kojetíně přivítali 9. listopadu. Besedy se účastnili žáci druhého stupně naší školy. Letos se policisté nejprve zaměřili na vysvětlení základních pojmů, dále seznámili žáky například s rozdílem mezi přestupkem a trestným činem, hovořili o  vzniku zákonů, fungování policie a nutnosti vymáhání práva ve společnosti. Také dětem objasnili rozdíl mezi morálkou a zákony.

Seznámili žáky s nejčastějšími problémy, které se v našem městě vyskytují a musí je řešit.

Podrobněji se zabývali problematikou krádeží a dodržování nočního klidu po desáté hodině večerní. Upozornili  na nebezpečnost šikany, zopakovali dětem co šikana je a jak se jí ubránit. V závěru policisté zodpověděli dotazy žáků.

Jsme rádi, že policisté do naší školy opět přišli a zajímavou formou zapůsobili na naše žáky.

Mgr. Jaroslav Šiška

beseda beseda