Close

Malování na chodníku 2021

Listopad 9, 2021

malování

Letošní tradiční výtvarné aktivity jsme odstartovali podzimním malováním na chodníku, které se uskutečnilo 14. 9. 2021 před budovou školy. Zúčastnili se ho žáci 1. – 5. ročníku. Děti měly namalovat vše, co se týkalo podzimu. Většina dětí zvolila jako téma své práce pouštění draků, ovoce a zeleninu, stromy na podzim nebo deštníky. Jako nejlepší vyhodnotila odborná porota tyto práce:

  1. místo: Monika Pechová
  2. místo: Kristian Goga a Diego Mižikár
  3. místo: Gino Milko

Všechny obrázky byly nádherné a děti si malování křídami skvěle užily. Škoda jen, že nám výzdobu školního areálu smyl poměrně brzy podzimní déšť.

Mgr. Hana Jarmerová

průběh malování  malujeme