Close

Letní kempy OU a ZŠ v Křenovicích

Září 29, 2021

Školní rok 2020-21, plný různých omezení výuky v rámci opatření proti šíření koronavirové pandemie, jsme na OU a přidružené ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Křenovicích zakončili 30. června 2021 a dětem nastalo období prázdnin.

Asociace školních sportovních klubů České republiky opět připravila pro žáky těchto škol prázdninový program, který dětem nabídl smysluplné a zábavné trávení volného času a naše škola se i letos do tohoto programu zapojila.

První letní kemp se konal 19. –  23. července 2021, děti během týdne poznávaly především náš region. Navštívily Svatý Hostýn, učily se orientaci na mapě, při přesunu vyhledávaly turistické značky a učily se je využívat, poznávaly stromy a různé rostliny podél trasy. V kroměřížské Podzámecké zahradě obdivovaly bohatou flóru i faunu. V Chropyni si prošly naučnou stezkou a přírodní rezervací, opekly si špekáček, seznámily se s chropyňskou historií a pověstí O Ječmínkovi. V pátek děti navštívily zábavní centrum Dětský svět v Kroměříži. Zde se jim nejvíce líbily trampolíny, nafukovací atrakce, lezecká stěna, parkurová tělocvična a elektronická místnost. Mladší děti ocenily zejména kuchyňky určené pro malé kuchaře a dílničky, rozvíjející sociální dovednosti a komunikaci. Ve škole si zopakovaly první pomoc, poznávání domácích i divokých zvířat podle obrázků. Nechyběly ani ruční práce a kreativní tvoření. Navštívily rovněž Sportovní halu v Kojetíně, kde si zahrály pozemní hokej, badminton a prošly si překážkovou dráhu.

Druhý kemp se konal ve dnech 16. – 20. srpna 2021 a měl velmi bohatý program. Během týdne se žáci seznámili s okolím školy, faunou a flórou blízkého rybníka. Při vycházce si nasbírali kamínky, které pak vyzdobili barvičkami a zanechávali je na viditelných místech jako suvenýry pro ostatní turisty, například při výletě na Hranickou propast a do Zbrašovské aragonitové jeskyně. Cestou na Hranickou propast jsme prošli naučnou stezkou s šesti výukovými tabulemi, na kterých se žáci seznámili s živočichy a rostlinami vyskytujícími se pouze v této lokalitě.  Dalším cílem putování bylo město Brno, jeho ZOO a Brněnská přehrada, po které jsme pluli lodí k hradu Veveří. Naším poznávacím znamením na obou výletech byly modré multifunkční šátky, které si žáci sami vyzdobili. Krásné slunečné počasí nám umožnilo pořádat sportovní aktivity na školním pozemku – lukostřelbu, závodivé a míčové hry, stolní tenis, bowling… Dětem se též velmi líbil „Den s pohádkou“ – děti si pohádku poslechly, vymalovaly omalovánku, seřadily obrázky podle děje a následně samy obsah vyprávěly a děj se pokoušely zdramatizovat. Velmi zajímavé bylo i povídání o myslivosti, ukázka výcviku a poslušnosti loveckých psů i vycházka s nimi.

Poděkování za uskutečnění obou kempů patří AŠSK ČR, která tento prázdninový projekt připravila a finančně zabezpečila i všem pedagogickým pracovníkům, kteří se dětem o prázdninách věnovali. Na jeho realizaci se podílela kojetínská hospůdka U Pedyho, která zajistila svačiny i obědy prvnímu turnusu i Školní jídelna v Kojetíně, která zajistila stravování dětem na druhém turnusu. Nejdůležitější ale je, že pobyt na kempech přinesl dětem poučení i zábavu a přispěl k rozvoji jejich osobnosti.

 Mgr. Monika Šišková a Mgr. Hana Jarmerová

skluzavka  zajíc  jeskyně

přehrada