Close

Den zdravé výživy a zdravého životního stylu

Červen 10, 2021

Na naší škole se dvakrát v roce pořádá Den zdravé výživy a zdravého životního stylu. V rámci jarního dne byli  žáci seznámeni  s tím, jak má vypadat správný životní styl nás všech. Žáci nižších ročníků potom  malovali na chodníku potraviny, které považují za zdravé. Také se v rámci výuky prvouky vydali na procházku po okolí školy. Paní asistentky jim na závěr dne připravily chutnou svačinku z potravin dodaných projektem Mléko do škol a domů si žáci odnesli balíček ovoce a zeleniny z projektu Ovoce do škol. Den se nám i díky pěknému počasí vydařil. Další podobně zaměřený den nás čeká opět na podzim a doufám, že se nám též vydaří.

Mgr. Monika Šišková

kresba na chodníku   vaření