Close

Den Země

Červen 4, 2021

Jako každoročně jsme i letos na naší škole oslavili Den země. S žáky jsme si připomněli, proč je důležité chránit naši přírodu a co pro naši Zemi můžeme sami udělat. Nejen, že jsme si řekli zajímavosti o naší přírodě, ale vyrazili jsme také na procházku za krásami přírody, kterou jsme ukončili opékáním špekáčků na školní zahradě. V rámci této akce se děti také vydaly na úklid okolí
a za to jim patří velký dík!

Mgr. Barbora Kantorová

den země 2