Close

Hygienické návyky – beseda

Únor 25, 2021

Hygienické návyky

V průběhu měsíce ledna a února jsme se na naší škole v rámci preventivního programu školy věnovali problematice hygieny a zdraví. Proběhly celkem tři besedy – jedna pro žáky prvního stupně, dvě pro žáky druhého stupně. Žáci prvního stupně se pomocí interaktivní prezentace seznamovali se správným mytím rukou, čištěním zubů a s péčí o nehty. Na interaktivní tabuli dále vybírali vhodné potřeby pro mytí rukou, těla a česání. Druhá část besedy byla věnována zásadám intimní hygieny a důležitosti čistého oblečení a spodního prádla. Podařilo se jim zpracovat i pěkný pracovní list.

Besedy pro žáky druhého stupně jsme v počátku zahájili zopakováním správného postupu mytí rukou, které je zvláště v dnešní době důležité v souvislosti s šířením nemoci COVID – 19. V další části jsme postupovali podle interaktivní prezentace. Závěr patřil dotazům, kde hoši i dívky projevili největší zájem o problematiku péče o pleť v období puberty.

Celá akce podporující zdraví a krásu našich žáků se vydařila a rozšířila každodenní práci učitelů na upevňování jejich hygienických návyků.

Mgr. Jaroslav Šiška
metodik prevence