Close

Vzdělávací dny na ZŠ Kojetín, Sladovní

Září 18, 2020

se psy na zahradě

Asociace školních sportovních klubů České republiky spustila v červnu 2020 nový prázdninový program, zaměřený na podporu naučně – populárního vzdělávání žáků v období letních prázdnin. Projekt s názvem vzdělávací dny AŠSK vznikl ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy za účelem zmírnění dopadů na vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol z důvodu pandemie koronaviru COVID – 19.

Ke spolupráci byly vyzvány školy zapojené do programu Sportuj ve škole, dále školy zapojené do projektu Centra sportu a také spolupracující střediska volného času. V průběhu měsíce srpna se asi 210 škol a školských zařízení z celé ČR zapojilo do tohoto prázdninového projektu, který dětem nabídl smysluplné a zábavné trávení volného času o prázdninách.

Naše škola byla jednou ze škol, které v srpnu tento projekt realizovaly. Pedagogičtí pracovníci si pro 11 podpořených žáků prvního stupně připravili různé vzdělávací, volnočasové i sportovní aktivity.

V úterý 18. srpna zahájily děti prázdninové činnosti dopolední vzdělávací částí – jazykovým koutkem. Věnovaly se četbě, vyprávění i dramatizaci pohádky „O perníkové chaloupce“. V odpoledních volnočasových aktivitách soutěžily v různých pohybových disciplinách – skákání panáka, hula hoop, míčové hry… Na závěr tohoto dne si vyzdobily trička pomocí foukacích fixů.

Ve středu strávili žáci překrásný den v ZOO Parku a DinoParku ve Vyškově, kde mohli pozorovat současnou faunu i dávno vyhynulé druhohorní obry.

Ve čtvrtek se stali velkou atrakcí pro děti myslivečtí psi. Žáci získali velmi zajímavé informace o rasách loveckých psů a jejich výcviku. Nejvíce je však potěšilo, že s nimi mohli absolvovat vycházku po okolí města Kojetína. Odpoledne je očekávala rovněž oblíbená činnost – stolní tenis.

Poslední den byl věnován znalostem z oboru přírodovědy. Žáci vytvořili družstva a soutěžili v poznávání rostlin i zvířat. Odpolední činnost byla rovněž velmi lákavá. Žáci se přesunuli do nové sportovní haly, kde pro ně byla nachystána překážková dráha a také se naučili základům badmintonu i pozemního hokeje.

Všechny uvedené činnosti měly děti zdarma včetně oběda, který pro ně připravily kuchařky OU a ZŠ v Křenovicích.

Hlavním účelem těchto „Vzdělávacích dnů“ bylo podpořit nástup žáků do nového školního roku a usnadnit zahájení výuky v září 2020.

Poděkování za jejich uskutečnění patří nejen pedagogickým pracovníkům, kteří se do projektu zapojili, ale hlavně týmu AŠSK ČR, který tento prázdninový projekt připravil.

Mgr. Monika Šišková, Mgr. Hana Jarmerová

před školou v dinoparku

výroba triček se stavebnicí

v tělocvičně