Close

Hygienické návyky

Únor 7, 2020

hygiena-pracovní list

V měsíci lednu se v rámci preventivního programu školy věnujeme tématu hygienických návyků žáků. Probíhají celkem tři besedy. První je určena pro žáky prvního stupně. Žáci se hravou formou s využitím interaktivní tabule seznamují se základními prvky péče o hygienu těla. Zaměřujeme se na mytí rukou a těla, hygienu oblékání, hygienu při jídle a pití a intimní hygienu. Zpracovávají také pracovní list k tomuto tématu.

U žáků druhého stupně probíhají besedy odděleně pro hochy a dívky. Jsou totiž zaměřeny na dodržování hygienických návyků v době dospívání. Žáci se během besedy dotazují nejvíce na otázky péče o pleť.

Žákům zdůrazňujeme, že dodržování správných hygienických návyků podporuje prevenci nemocí, pomáhá zdraví, kráse i sociálnímu styku.

Mgr. Jaroslav Šiška

u interaktivní tabule u interaktivní tabule