Close

Projektové vyučování „Svět a já“

Prosinec 5, 2019

Cílem projektového vyučování s názvem „Svět a já“ je vzájemné poznávání dětí v kolektivu jinak než běžnou školní činností. Všechny třídy zahájily toto projektové vyučování komunitním kruhem, ve kterém si nejprve zahrály rozehřívací a stmelovací hry (co se změnilo, vymění si místo ten, pavouk…)

Mladší žáci si za pomoci paní učitelky vyzkoušeli, jak dovedou mezi sebou spolupracovat. Se šátkem na očích malovali ve dvojicích sluníčko, stavěli komín z kostek a poznávali ruce svých spolužáků.  Pak se zaměřili na výtvarnou činnost. Vytvořili kytičku se svou fotografií. Každý lístek kytičky znázorňoval to, v čem jsou dobří a co je baví.

Starší žáci zaměřili svoji pozornost na své pozitivní vlastnosti. Nejprve je vyjmenovali ústně, potom se věnovali jejich výtvarnému zpracování. Pomocí tuše nakreslili vlastní siluetu a kolem ní vypsali, popřípadě jinak znázornili své dobré vlastnosti. Při závěrečném komunitním kruhu žáci popsali celou práci a zhodnotili průběh projektového dne. Výtvory všech žáků jsou prezentovány na chodbě školy.

Mgr. Hana Jarmerová

skupina dětí práce v lavici

plnění úkolů