Close

„Diskusní klub“ s Městskou policií Kojetín 2019

Listopad 28, 2019

beseda s policií

Dne 11. listopadu 2019 se v naší škole uskutečnila již tradiční beseda se strážníky Městské policie Kojetín. Besedy se účastnili žáci od pátého postupného ročníku. V letošním roce byla beseda zaměřena na chování chodců a řidičů v silničním provozu.

Žáci si zopakovali základní zásady chůze po chodníku a po vozovce, ujasnili si jízdu na kolečkových bruslích a na koloběžce. Strážníci je upozornili na nutnost využívání přechodu pro chodce, pokud se takový v blízkosti nachází.

V další části své prezentace besedu zaměřili na jízdu cyklistů po vozovce a správné vybavení jízdního kola. Většina našich žáků potvrdila, že při jízdě na kole používají ochrannou přilbu a na silnici za snížené viditelnosti používají i správné osvětlení kola.

Doposud ale nedbají na užívání reflexních prvků na oděvu, popřípadě na osvětlení chodce jsoucího po vozovce mimo obec za snížené viditelnosti.

Strážníci v závěru besedy zodpověděli četné dotazy našich žáků.

Jménem naší školy bych jim chtěl poděkovat za provedení této besedy.

Mgr. Jaroslav Šiška

přednášející policisté beseda s žáky