Close

Počítač a já – 2019

Listopad 5, 2019

prezentace čtvrté třídy

Dne 22. října se na naší škole uskutečnilo projektové vyučování zaměřené na využívání výpočetní techniky. Žáci školy si nejprve připravovali podklady pro svoje prezentace. Nejmladší žáci ze čtvrté třídy se soustředili na to, co již na počítači umí udělat, jak ho používají. Ve svém následném vystoupení před ostatními třídami školy nám popsali i hlavní části počítače.  Starší žáci z páté třídy se zaměřili na vstupní a výstupní zařízení počítače. Podařilo se jim je správně rozdělit a popsat jejich základní funkce. Žáci šesté třídy prezentovali technologické novinky v oblasti počítačů, mobilů a chytrých hodinek. Vůbec největší zájem vzbudila virtuální realita a její možnosti využití v počítačových hrách.

Mgr. Jaroslav Šiška

prezentace páté třídy  prezentace šesté třídy