Close

Návštěva zámku v Chropyni

Červen 27, 2019

V úterý 25. června 2019 jsme se vlakem vydali na lovecký zámeček do Chropyně.

Po příchodu na zámek se nás ujala zkušená průvodkyně, která seznámila žáky s bohatou historií zámku spjatého s pověstí o hanáckém králi Ječmínkovi. Ten prý údajně spí v noze stolu neustále prostřeného pro případ, kdyby se zde Ječmínek znovu objevil.

Všechny chlapce nejvíce zaujal Rytířský sál, ve kterém byly vystaveny útočné i obranné  zbraně ze 17. století, pancéřové košile, brnění s helmicemi, štíty…

Děvčata obdivovala zejména prosklené vitríny s panenkami oblečenými do krojů z celé naší republiky. Těchto panenek a jejich protějšků zde bylo k vidění více než padesát.

V blízkosti zámku se nachází Národní přírodní památka, Chropyňský rybník. My jsme se vydali po naučné stezce směrem k dětskému hřišti s houpačkou, skluzavkou, miniaturní horolezeckou stěnou … Zde si děti odpočinuly před zpáteční cestou na vlakové nádraží. Myslím si, že se nám výlet vydařil, je jen škoda, že se ho zúčastnilo pouze 10 žáků naší školy.

Mgr. Hana Jarmerová

  

V rámci akce – Návštěva zámku v Chropyni –  pořádané příspěvkovou organizací Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce. Záznamy mohou být zveřejněny na webu organizátora akce. Příspěvková organizace Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.