Close

Hygienické návyky

Leden 31, 2019

Upevňování hygienických návyků u žáků je nedílnou součástí preventivního programu naší školy. Každoročně se tomuto tématu věnujeme pořádáním besed zvlášť pro žáky prvního a druhého stupně. Na prvním stupni je beseda zaměřena na základní hygienická pravidla, žáci hravou formou na interaktivní tabuli vybírají hygienické pomůcky, seznamují se správným postupem mytí rukou, těla, učí se vyčistit si zoubky. Na druhém stupni je beseda zaměřena spíše na otázky dospívání, péči o pokožku a její vzhled. Zabýváme se také intimní hygienou, ale nezapomínáme ani na hygienu oblékání a hygienu při jídle  a pití. Všem žákům zdůrazňujeme význam osobní hygieny pro prevenci nemocí, pro jejich vzhled a krásu.

Mgr. Jaroslav Šiška

V rámci akce – Hygienické návyky-  pořádané příspěvkovou organizací Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce. Záznamy mohou být zveřejněny na webu organizátora akce. Příspěvková organizace Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.