Close

Eko – Kom – Tonda obal na cestách

Leden 31, 2019

V rámci podpory environmentální výchovy u dětí v naší škole, nás v dopoledních hodinách jednoho zimního dne navštívil pracovník firmy Eko – Kom. Během své přednášky děti seznámil s tím, proč je třídění odpadu v dnešní době tak důležité. Svou přednášku o odpadech, jejich třídění a následném zpracování pro další využití prokládal filmy s ukázkami z těch podniků, které takto zpracovaný odpad již  využívají ve své výrobě. Děti  nejvíce zaujaly  hry, ve kterých se snažily správně uložit odpad do sběrných nádob. Za svoji snahu byly odměněny pravítky, vystřihovánkami a knížkami s ekologickou tématikou. Musím podotknout, že v naší škole má třídění odpadu dlouholetou tradici.

Mgr. M. Šišková

  

V rámci akce -Eko – Kom – Tonda obal na cestách-  pořádané příspěvkovou organizací Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce. Záznamy mohou být zveřejněny na webu organizátora akce. Příspěvková organizace Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.