Close

Vánoční tvoření

Leden 15, 2019

Vánoční dílničky jsme uskutečnili ve čtvrtek 20. prosince 2018. Činnost žáků byla rozdělena na tři stanoviště. Na prvním stanovišti ve III. třídě vyrobili žáci pod vedením Mgr. Hany Jarmerové zajímavý svícen z  barevného vlnitého kartonu, „cédéčka“, čajové svíčky a drobné vločky, vytvořené pomocí ozdobné raznice na papír. Druhé stanoviště bylo v V. třídě. Žákům se podařilo pod vedením Mgr. Moniky Šiškové pomocí temperových barev a vidličky vytvořit překrásné vánoční blahopřání. Nejvoňavější stanoviště se nacházelo ve školní kuchyňce, kde žáci pekli a zdobili výborné vánoční cukroví pod vedením Dagmar Panáčkové. Žáci se během dne postupně vystřídali na všech stanovištích, všechno vánoční tvoření doprovázela příjemná sváteční atmosféra, vánoční písně a koledy.        Mgr. Hana Jarmerová

 

 

V rámci akce -Vánoční tvoření-  pořádané příspěvkovou organizací Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce. Záznamy mohou být zveřejněny na webu organizátora akce. Příspěvková organizace Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.