Close

Návštěva knihovny – ,,Advent, vánoční zvyky“

Leden 15, 2019

Před vánočními svátky jsme byli pozváni na návštěvu místní knihovny. Paní knihovnice děti přivítala a besedu začala vyprávěním o zvycích a tradicích, které se u nás dodržují v období ,,Adventu“ a vánočních svátků.  Na závěr vyprávění nám přečetla ukázku z dětské knihy ,,Neuvěřitelné příběhy žáků Kopyta a Mňouka“. Děti velmi pozorně poslouchaly a paní knihovnici pak odměnily potleskem.

V rámci prohlídky knihovny si děti mohly vyrobit vánoční svícen a záložku do knihy.

Návštěva knihovny se nám všem velmi líbila.

Mgr. Monika Šišková

   

V rámci akce -Návštěva knihovny – ,,Advent, vánoční zvyky“-  pořádané příspěvkovou organizací Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce. Záznamy mohou být zveřejněny na webu organizátora akce. Příspěvková organizace Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.