Close

Zábavné odpoledne pro žáky

Červen 28, 2018

výrobky

 

Dne 26. 6. 2018 se na naší škole uskutečnilo zábavné odpoledne pro žáky.

Žáci se nejprve občerstvili. Paní učitelky a asistentky pro ně připravili odpolední občerstvení – polévku a výborný višňový koláč. Pak se zúčastnili dovednostní dílničky, ve které vyráběli zvířátka. Následně si zasoutěžili v lovení dřevěných rybiček.

Na rozloučenou dostali všichni žáci náramek s vlastním jménem.

Všem se tato akce líbila.

Monika Šišková

rybičkyjídlo

V rámci akce – Zábavné odpoledne pro žáky pořádané příspěvkovou organizací Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce. Záznamy mohou být zveřejněny na webu organizátora akce. Příspěvková organizace Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.